Elektrárny Opatovice a Elektrizace železnic Praha již patří do EPH

17. 1. 2011

Společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. a Elektrizace železnic Praha, a.s. se staly součástí skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH). Do skupiny EPH byla převedena i NPTH, a.s., která drží  podíl 48,67 % ve společnosti Pražská teplárenská, a.s.

 

Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) i Elektrizace železnic Praha, a.s. (EŽ) byly do EPH začleněny včetně svých dceřiných společností a majetkových účastí. V případě EŽ se například jedná o dceřiné společnosti TRAMO RAIL, a.s. (ČR), Elektrizácia železníc Kysak a.s. (SR) či Vasútvillamositó Kft. (Madarsko). Elektrárny Opatovice byly do EPH převedeny včetně sesterské společnosti NPTH, a.s., která drží podíl 48,67% ve společnosti Pražská teplárenská, a.s.
ELEKTRÁRNY OPATOVICE patří se svým dosažitelným elektrickým výkonem 363 MW a celkovým tepelným výkonem 966 MW mezi přední dodavatele energií v České republice. EOP dodává tepelnou energii pro téměř 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. EOP svým odběratelům dodala v roce 2010 celkem 4 422 TJ tepla. Soustavu zásobování teplem Elektrárny Opatovice tvoří přibližně 290 km tepelných sítí. Výroba elektřiny v EOP v roce 2010 dosáhla 2,02 TWh.
Společnost ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA je přední domácí dodavatel v oblasti dopravní infrastruktury, pro kterou zajišťuje komplexní dodávky vysokonapěťových technologických celků. Zaměřuje se na vývoj, projektování, výrobu a montáž drážního trakčního vedení pro železnici i pro MHD v  České republice i v zahraničí. V současnosti rozšířila firma svou činnost také o komplexní dodávky napájecích stanic, měníren a trafostanic. 

Příloha – Tabulka:  Přehled aktiv skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING
(aktuální stav; včetně vybraných dceřiných společností)