Tiskové prohlášení k privatizaci a financování akvizic

13. 10. 2010

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING není oprávněn komentovat, zda se účastnil či podal nabídku v tendru na privatizaci společnosti ENEA. Můžeme však informovat, že se tohoto procesu aktuálně neúčastníme. 
Současně považujeme za nutné se důrazně ohradit proti mediálním spekulacím, které se týkají schopnosti ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU financovat svoje akviziční aktivity nebo specificky tvrzení o tom, že ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING byl z nějakého výběrového řízení vyřazen z důvodu neprokázání schopnosti financovat akvizici.
Jedná se o zcela nepravdivá a ryze účelová tvrzení, u nichž nelze vyloučit, že jsou někým šířeny záměrně s cílem poškodit ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING. V případě dalšího opakování zveřejňování takových spekulací jsme připraveni zvažovat příslušné právní kroky, jež by takovým aktivitám zamezily.