EPH úspěšně emitoval své první zelené dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR

3. 6. 2024

31. května 2024 společnost EPH Financing International, a.s. realizovala první úspěšnou emisi zelených dluhopisů v objemu 500 milionů EUR, jejímž ručitelem je Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“). Dluhopisy byly vydány v rámci dluhopisového programu EMTN  o celkovém objemu až 3 miliardy EUR. Zelené bondy denominované v eurech se splatností v listopadu 2029 ponesou kupón ve výši 5,875 % vyplácený jednou ročně. Částka odpovídající čistému výnosu z emise bude alokována v souladu s rámcem pro zelené financování EPH do portfolia způsobilých zelených projektů.

EPH v této transakci asistovaly společnosti Goldman Sachs Bank Europe S.E. a HSBC Continental Europe v roli globálních koordinátorů a bookrunnerů, ING Bank N.V. v roli hlavního manažera emise, bookrunnera a výhradního poradce pro strukturování zelených dluhopisů a Bank of China (Europe) S.A. v roli pasivního bookrunnera. Zelené dluhopisy přilákaly velké množství zájemců, zejména z řad investorů ze západní Evropy, kteří převzali 92 % všech alokací.

Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Euronext Dublin a získaly rating BBB- od agentury Fitch a BBB- od agentury S&P.

 

Disclaimer:

Toto oznámení není vydáváno pro USA, Kanadu, Austrálii a Japonsko a nesmí být zasíláno do těchto zemí.

Cenné papíry uvedené v tomto oznámení nelze prodávat v USA, nebudou-li registrovány nebo nebude-li udělena výjimka z povinnosti registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění. Společnost EPH Financing International, a.s. nemá v úmyslu registrovat žádné z těchto cenných papírů v USA ani učinit veřejnou nabídku těchto cenných papírů v USA.

Rating nepředstavuje doporučení k nákupu, prodeji nebo držení cenných papírů a ratingová agentura jej může kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit. Podobné ratingy pro různé typy emitentů a různé typy cenných papírů nemusí znamenat totéž, význam každého ratingu je vždy nutné posuzovat nezávisle na jakémkoli jiném ratingu.