J&T a PPF podepsaly dohodu o vytvoření energeticko-průmyslového holdingu

16. 2. 2009

Praha /Amsterdam – Skupiny J&T a PPF oznamují, že podepsaly dohodu o vytvoření společného podniku v oblasti energetiky a průmyslu. Energeticko – průmyslový holding vzniká kombinací vkladu a prodeje energetických a průmyslových aktiv ze skupiny J&T. Skupina PPF v něm získává 40% podíl za protihodnotu 6 miliard Kč. Dalších 40 % drží J&T a 20 % Daniel Křetínský, který bude v nově vytvářeném holdingu odpovídat za manažerskou správu.

Nově vytvářený energeticko – průmyslový holding zahrnuje více než 20 podniků, působící v oblasti výroby elektřiny a tepla, obchodu s elektřinou, výroby energetických kotlů a turbín, energetických montáží a dalších souvisejících oborů. Do holdingu patří rovněž výroba autobusů a firmy z potravinářského průmyslu.

„Holding vytvářený se skupinou J&T a Danielem Křetínským má značný růstový potenciál. Naše investice do něj je jednou z forem, kterými chce PPF participovat na  příležitostech, jež nabízí současná tržní situace. Současně platí, že naše ověřené know-how v oblasti zvyšování hodnoty aktiv budeme v následujícím období využívat ještě aktivněji. Náš investiční záběr se přitom nebude omezovat jen na domácí trhy Česka a Slovenska, ale selektivně i na země střední a východní Evropy, Rusko a země SNS,“ prohlásil k transakci Jiří Šmejc, akcionář Skupiny PPF.

„Kapitálový vstup PPF jako nejsilnějšího domácího investora vítáme, pro nově vznikající holding znamená zásadní posílení. Tento krok nám v energetice a průmyslu umožní akcelerovat akviziční aktivity, pro které současná ekonomická situace vytváří atraktivní předpoklady,“ uvedl Daniel Křetínský, partner J&Todpovědný za korporátní investice.

Proces vytvoření holdingu by měl být formálně dokončen v průběhu následujících tří měsíců.