EPH potvrzuje vysokou výkonnost i v době pandemie koronaviru

15. 10. 2020

  • Konsolidované tržby skupiny za období 12 měsíců končících 30. června 2020 vzrostly na 8,9 miliard eur (oproti 8,6 mld za rok 2019)
     
  • Ukazatel hrubého provozního zisku Adjusted EBITDA za stejné období byl v zásadě na úrovni mimořádně dobrého výsledku roku 2019, tedy 2,1 miliardy eur  

Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) dosáhl i v prvním pololetí letošního roku velmi dobrých hospodářských výsledků, a to navzdory celosvětové krizi způsobené pandemií koronaviru.  
Globální pokles ekonomické aktivity nepříznivě ovlivnil poptávku po komoditách a jejich ceny, nicméně hospodářské zpomalení mělo na skupinu EPH pouze velmi omezený dopad, a to díky vysokému podílu regulovaných a dlouhodobě kontrahovaných aktiv, jako je například tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektrické energie a tepla či výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů jako je například biomasa. 
 
Skupina EPH tak nadále prokazuje stabilní charakter svého podnikání podpořený vysokou schopností konverze provozního výsledku na volné peněžní prostředky (free cash flow), důslednou kontrolou kreditního rizika protistran a dostatečnou výší disponibilních revolvingových linek a likvidity.  

Klíčovou prioritou celé skupiny EPH nadále zůstává zajištění bezpečnost zaměstnanců v souvislosti s pandemií koronaviru a současně i bezpečnost a stabilita dodávek našich služeb v zemích kde operujeme. 

Více informací, včetně definic pojmů (např. Adjusted EBITDA), naleznete v prezentaci dostupné zde

Konsolidované neauditované finanční informace za 1. pololetí roku 2020 naleznete zde