Skupiny EPH a Czech Coal uzavřely dohodu o narovnání

6. 1. 2014

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen EPH) a Czech Coal Group ukončily své spory podpisem mimosoudní dohody o narovnání. Obě skupiny tak mají vůči sobě vypořádány všechny závazky.

Součástí smlouvy je i dohoda o ukončení sporu ohledně dodávek hnědého uhlí z Czech Coal do Elektráren Opatovice (EOP), kdy elektrárna nahradí uhlí z Czech Coal dodávkami komodity z německého MIBRAGu, který EPH vlastní prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Energy, a ze Severočeských dolů (patřících do skupiny ČEZ, jde o přesměrování uhlí v rámci stávajících kontraktů). „Toto nové dodavatelské schéma zajišťuje Elektrárnám Opatovice jistotu dodávek uhlí a tím i dodávek tepla jejím zákazníkům do roku 2035, definitivně tak konci období nejistoty a EOP se naopak zařadila mezi teplárny s vůbec nejdelšími garancemi dodávek paliva. To nám umožní udržet dlouhodobě příznivou cenu pro naše odběratele,“ uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva EP Energy. Elektrárny Opatovice zásobují teplem obce a firmy na Hradecku, Pardubicku a Chrudimsku.