EPH vstupuje do Slovinska

17. 12. 2020

Společnosti EP Logistic International a.s. („EPLI“) a Slovinské železnice podepsaly investiční a akcionářskou dohodu, na jejímž základě uzavřely strategické partnerství. Podle dohody vznikne společný podnik, do jehož kapitálu vloží Slovinské železnice svůj 100% podíl ve společnostech „SŽ – Tovorni promet“ a „Fersped“ a EP Logistics International vklad v hotovosti.

„Společným cílem EPLI i SŽ je vytvořit z nového podniku předního provozovatele železniční dopravy a logistických služeb v jihovýchodní Evropě a plně využít potenciál aktiv SŽ-TP a Ferspedu. Do budoucna zamýšlí poskytovat služby zákazníkům z celého regionu prostřednictvím vlastních licencovaných subjektů, které budou provozovat moderní a efektivní železniční zařízení (např. vícesystémové lokomotivy a další), a vybudovat prosperující, efektivní a výnosný podnik,“ říká předseda představenstva EPLI Tomáš Novotný.

Vedle domácího slovinského trhu se společnost chce zaměřit na trhy zemí západního Balkánu (Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Černá Hora) a také Itálie, Rakouska a Maďarska a podpořit význam lokální nákladního uzlu v přístavu Koper.

Společnost EP Logistics International prohlásila, že pokud se objeví nové příležitosti k rozšíření společné obchodní činnosti, bude ochotna zavázat se k dalšímu financování společného podniku.

SŽ-Tovorni promet (“SŽ-TP”) a Fersped jsou poskytovateli komplexních intermodálních přepravních, spedičních a logistických služeb v oblasti železniční, vodní, silniční a letecké dopravy. Působí jak na slovinském, tak i na zahraničních trzích s ročními tržbami přibližně 200 mil. EUR.
EP Logistics International, a.s. (“EPLI”), jež je 100% dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (“EPH”), zastřešuje v rámci skupiny EPH společnosti specializované na poskytování logistických a dopravních služeb, které se zabývají širokým spektrem činností od železniční dopravy, zejména spedice, pronájmu kolejových vozidel a intermodálních přeprav, až po sdílení železničních vozů a zaměstnanců v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu. V roce 2019 dosáhly celkové příjmy společností sdružených pod EPLI 200 mil EUR.