EPH koupil dvě elektrárny spalující biomasu v Itálii

15. 12. 2017

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) dnes dokončil akvizici dvou elektráren Biomasse Italia a Biomasse Crotone od společností Bioenergie (50 %) a Api Nòva Energia (50 %).  Tímto krokem se EPH stal lídrem oblasti výroby elektřiny z biomasy v Itálii.

Elektrárny Biomasse Italia a Biomasse Crotone disponují celkovým instalovaným výkonem 73MW. Celková EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) obou společností činí zhruba 50 milionů eur ročně. Elektrárny přímo a nepřímo zaměstnávají přibližně 950 pracovníků

Jsme hrdí na tuto akvizici, která potvrzuje mezinárodní schopnost EPH přispět k úspěchu probíhající transformaci energetiky a zároveň zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů,“ uvedl Marco Arcelli, Business Development Director EPH: „Na rozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů umožňuje biomasa řízenou výrobu elektrické energie, nezávislou na slunečním svitu či síle větru. Elektrárny tím přispívají ke stabilitě a bezpečnosti celého systému, to vše při udržení zaměstnanosti. Biomasa by navíc mohla být nejlepším zdrojem, který umožní vyřadit z provozu uhelné elektrárny, což předpokládá italská národní energetická strategie. Tento předpoklad se už prokázal ve Spojeném království a v Dánsku,“ doplnil Arcelli.

Transakce je součástí strategického plánu skupiny, který je založený na rozšiřování portfolia na evropského trhu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celkově jde o druhou investici do oblasti energetického využití biomasy po britském projektu Lynemouth, kde EPH dokončuje přestavbu původně uhelné elektrárny právě na spalování biomasy. Elektrárna Lynemouth s instalovaným výkonem 400 MW bude po uvedení do provozu jedním z největších zařízení na výrobu elektřiny z biomasy na světě.

Touto transakcí EPH potvrzuje svůj dlouhodobý zájem investovat do italského energetického sektoru. EPH prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Produzione už v Itálii kontroluje šest elektráren s celkovým instalovaným výkonem 4,3 GW.