Insolvenční řízení s United energy bylo zastaveno

5. 11. 2010

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zastavil insolvenční řízení se společností United Energy. Soud tak učinil na základě zpětvzetí insolvenčního návrhu ze strany společnosti Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal, která v dubnu tohoto roku návrh podala.

„Vítáme, že skupina Czech Coal přehodnotila svůj postup a ukončila dosavadní nelegitimní zneužívání insolvenčního návrhu k nátlaku na naši společnost,“ prohlásil Petr Jeník, generální ředitel United Energy. „Samotný návrh na insolvenční řízení byl zcela bezdůvodný a účelový a byl veden výhradně snahou poškodit United Energy.“ 
„Celý tento případ jasně ukázal na nutnost legislativní úpravy stávající podoby insolvenčního zákona tak, aby do budoucna bylo zamezeno vzniku podobných situací,“ podotkl Jeník. 
United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. 
Společnost UNITED ENERGY je součástí skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING.