Stanovisko společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. k prodeji elektrárny Chvaletice

19. 3. 2013

Oznámení společnosti ČEZ, respektive zveřejněné parametry prodeje elektrárny Chvaletice, EPH překvapilo, protože z našeho pohledu nabídka EPH přinášela pro ČEZ významně vyšší hodnotu.

Naše nabídka totiž, při prakticky shodné finanční hodnotě a ujednání ohledně povolenek, nabízela i uzavření dalších ujednání o dodávkách uhlí z produkce EPH do ČEZ, z nichž drtivá většina měla z pohledu ČEZ opční charakter a vytvářela tak pro tuto společnost dodatečnou hodnotu.

Současně jsme deklarovali, že pro případ, že by ČEZ nesdílel tento názor o hodnotě nefinanční části nabídky, jsme připraveni nabídku upravit, a to přímo zvýšit kupní cenu.

Nicméně respektujeme právo ČEZu jako vlastníka elektrárny Chvaletice nakládat se svými aktivy dle vlastního uvážení a výsledek bereme na vědomí. Budeme však nadále sledovat a hodnotit dopady transakce na hospodářskou soutěž a trh s hnědým uhlím v ČR.