EPH vítá rozhodnutí vlády Slovenské republiky k prodeji podílu v SPP

12. 12. 2012

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) vítá dnešní rozhodnutí vlády Slovenské republiky, kterým vyjádřila souhlas s prodejem podílu společnosti Slovak Gas Holding (SGH) ve společnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) ve prospěch holdingu EPH.

„Vítáme rozhodnutí slovenské vlády, které umožňuje v následujících letech završit dvouletý proces akvizice SGH ze strany EPH. Opětovně vyjadřujeme naše přesvědčení, že transakce je v řadě ohledů velmi přínosná pro Slovenskou republiku a přináší zásadní posílení akcionářských práv státu,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva a generální ředitel EPH.
„Absolutní prioritou EPH bude rozvíjet partnerství se státem a prokázat, že EPH je ideálním strategickým partnerem, jenž pomůže SPP vyrovnat se s působením několika nepříznivých trendů, které budou v následujících letech ovlivňovat jeho činnost a hospodaření,“ dodal Křetínský.
Podpis transakční dokumentace se předpokládá během několika dnů. Finální vypořádání celé transakce je reálné v průběhu ledna 2013.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující kompletní řetězec činností sahající od těžby paliva až po dodávku elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. V současné době EPH zahrnuje více než 30 podniků působících v oblasti těžby hnědého a černého uhlí, výroby elektřiny a tepla, distribuce a dodávky tepla, obchodu s elektřinou a plynem a dalších oblastech energetiky.
EPH je největším dodavatelem tepelné energie v České republice a současně druhým největším domácím výrobcem elektřiny.  V těžbě hnědého uhlí zaujímá 3. pozici v Německu, kde vlastní společnost MIBRAG, jejíž produkce v loňském roce činila 19 milionů tun. Kogenerační zdroje EPH disponují celkově elektrickým výkonem 1477 MWe a kapacitou 4744 MWt pro výrobu tepla. Prostřednictvím svých tepláren dodává EPH teplo pro zhruba 360 tisíc domácností a dále také firemním, municipálním a institucionálním zákazníkům.
Podniky skupiny EPH zaměstnávají celkem 6000 lidí.
Akcionáři EPH jsou skupina PPF (44,44 %),  J&T (prostřednictvím private equity struktur) s 37,04% podílem a Daniel Křetínský (18,52 %  akcií), který odpovídá za manažerskou správu holdingu.