Plynová elektrárna Leipheim byla připojena do přenosové soustavy

29. 3. 2023

Elektrárna Leipheim, ležící nedaleko Ulmu mezi Mnichovem a Stuttgartem, dosáhla významného milníku, kdy byla poprvé – po úspěšném zahoření plynové turbíny – připojena k síti. Jde o projekt společnosti LEAG, kterou vlastní Energetický a průmyslový holding („EPH“) prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Power Europe a dále je vlastněna společností PPF Investments. Plynová elektrárna Leipheim s instalovaným výkonem 300 MW bude sloužit jako zvláštní technické zařízení, které bude v mimořádných situacích zajišťovat stabilitu sítě. Operátorem sítě je firma Amprion, která na výstavbu podobných zdrojů v minulosti vypsala výběrové řízení. Elektrárna je navržena tak, aby mohla v budoucnu přejít ze spalování zemního plynu na vodík. LEAG bude do projektu investovat přibližně celkem 280 mil. EUR.

„LEAG tak v praxi potvrzuje, že jeho strategie přechodu od uhelné energetiky založené na těžbě a spalování hnědého uhlí k plně bezuhlíkovým nebo nízko emisním zdrojům je reálná a firma je schopna postupně naplnit své ambiciózní cíle. LEAG tak naplňuje svůj dlouhodobý strategický cíl – snižování emisí skleníkových plynů při zachování vysoké flexibility svých zdrojů a stability dodávek elektřiny. LEAG paralelně plánuje a připravuje masivní výstavbu větrných a solárních farem v místech, kde nyní probíhá těžba uhlí,“ říká Jan Špringl, generální ředitel společnosti EP Power Europe.

Dokončení elektrárny je naplánováno nejpozději na léto 2023. Elektrárna bude vyrábět elektřinu pouze na základě požadavku Amprionu, a to zejména v situacích, kdy obnovitelné zdroje nebudou schopny pokrýt poptávku po elektrické energii. Elektrárna Leipheim tak výrazným způsobem přispěje k zajištění energetické bezpečnosti v jižním Německu.

 

O EPH: Energetický a průmyslový holding (EPH) je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Spojeném království, Irsku, Francii, Nizozemsku a Švýcarsku. EPH je vertikálně integrovaná energetická utilita pokrývající kompletní hodnotový řetězec: od těžby hnědého uhlí přes výrobu elektřiny a tepla až po distribuci elektřiny a tepla. To zahrnuje i platformy pro dodávky a obchodování na jedné straně a správu plynárenské infrastruktury na straně druhé. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Power Europe drží EPH ve společnosti LEAG 50% podíl.