Opatření skupiny EPH v souvislosti s pandemií koronaviru

7. 4. 2020

Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s (EPH) a její dceřiné společnosti postupují od vypuknutí pandemie koronaviru plně v souladu se všemi opatřeními stanovenými úřady v boji proti šíření této virové nákazy. Provozovatelé elektráren a kritické infrastruktury působící v rámci skupiny zřídili speciální týmy, které jsou v neustálém kontaktu s příslušnými orgány a veřejnými činiteli.

Skupina EPH má dva hlavní cíle: ochránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, kteří zůstávají hlavní prioritou společnosti, a zabezpečit stabilitu dodávek základních energetických služeb v zemích, kde skupina působí.

Jelikož situace vyžadovala okamžitou reakci v každé zemi, kde skupina EPH působí, byl preventivně zaveden systém práce na dálku, který omezil riziko přímého kontaktu v kancelářích a také umožňuje rodičům být s dětmi z důvodu uzavření škol. Pro ty, kteří nejsou fyzicky v kancelářích, se práce nezastavila a plně využívají možnost videohovorů a virtuálních pracovních porad.

Zavedením adekvátních preventivních opatření a systémů řízení na dálku zajistila skupina EPH běžný provoz kontrolních stanovišť (velínů), elektráren a lokálních kanceláří tak, aby byl zaručen obvyklý provoz a dodávky energií v regionech, kde společnost působí. Fyzická přítomnost zaměstnanců v jednotlivých provozech je omezena na nezbytné minimum při současném dodržování pravidel společenského odstupu a oddělování týmů kritických pracovních směn, například na pracovištích velínů.

Dále skupina EPH od počátku této mimořádné situace zajišťuje neustálou výměnu informací uvnitř společnosti tak, aby se zaměstnanci mohla sdílet úředně stanovená pravidla týkající se zdraví a doporučení ohledně chování.

Navzdory možnosti přechodných krátkodobých provozních omezení skupina EPH věří, že její střednědobá a dlouhodobá pozice na trhu zůstává silná zejména díky tomu, že i) skupina je provozovatelem klíčové infrastruktury pro distribuci plynu a elektřiny, přepravu a uskladnění plynu, a výrobu elektřiny, a ii) většina jejích aktiv je regulovaná a/nebo zajištěná dlouhodobými smlouvami se spolehlivými partnery. Skupina EPH zároveň udržuje spolehlivý systém řízení rizika protistrany a likvidity, což dále posiluje finanční stabilitu skupiny.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Investor Relations
Energetický a průmyslový holding, a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 200
F: +420 232 005 400
investorrelations@epholding.cz

 

O EPH

Energetický a průmyslový holding (EPH) je jednou z předních skupin v oblasti energetiky ve střední Evropě, která vlastní a provozuje aktiva v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Irsku, Velké Británii, Francii, Maďarsku a Polsku. EPH je vertikálně integrovanou energetickou utilitou pokrývající kompletní hodnotový řetězec od vysoce efektivní kombinované kogenerace, výroby elektřiny a tepla, přepravy zemního plynu a jeho skladování, až po distribuci a dodávky plynu, tepla a elektřiny. Z pohledu příjmů a ukazatele EBITDA patří skupina EPH mezi tři největší průmyslové skupiny se sídlem v České republice.