Prohlášení EPH k akvizici 50% podílu ve společnosti MIBRAG od ČEZ

28. 7. 2011

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) potvrzuje, že kupuje 50% podíl ve společnosti MIBRAG od skupiny ČEZ, když k uskutečnění této transakce je třeba ještě získání souhlasu příslušných antimonopolních orgánů.

 „Navzdory aktuální nestabilitě regulačního rámce energetického sektoru v Německu, která vytváří řadu nejistot i pro společnost MIBRAG, si vážíme možnosti převzít pozici jediného akcionáře ve společnosti MIBRAG. Naší rolí je přispět k udržení dlouhodobé a úspěšné perspektivy MIBRAGu,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH.
„Převzetím plného vlastnictví těžební společnosti MIBRAG posílí EPH jeden ze strategických pilířů svého působení v energetice a potvrdí pozici integrované energetické utility zahrnující všechny segmenty od těžby uhlí až po prodej energií koncovým zákazníkům,“ podotkl Křetínský.
Společnost MIBRAG (respektive současný 50% podíl EPH v MIBRAG) je součástí energetického subholdingu EP ENERGY, který je dceřinou společností EPH. Subholding EP ENERGY vznikl na začátku letošního roku jako klasická energetická společnost mající charakter integrované utility, která bude také připravena pro vydání mezinárodních dluhopisů.
Společnost MIBRAG zahrnuje hnědouhelný důl ve středoněmeckém uhelném revíru poblíž Lipska. MIBRAG vlastní a provozuje dva otevřené uhelné doly Profen a Vereinigten Schleenhain, s celkovou roční produkcí hnědého uhlí ve výši téměř 20 miliónů tun. Součástí společnosti jsou také tři kogenerační energetické zdroje – Deuben, Mumsdorf a Wählitz o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 208 MW.
Do skupiny EPH patří i černouhelná těžební společnost PG SILESIA v Polsku. 
EPH, respektive subholding EP ENERGY, je strategický investor v energetickém sektoru.  Je nejvýznamnějším dodavatelem tepla v ČR s dodávkou 22 PJ pro celkem více než 360 tisíc domácností. EPH (respektive EP ENERGY) je také druhým největším domácím výrobcem elektřiny, když roční výroba (včetně zdrojů MIBRAG) dosahuje cca 5,4 TWh.
Celkový aktuální instalovaný výkon zdrojů kontrolovaných skupinou EPH (respektive EP ENERGY) činí 1404 MWe pro výrobu elektřiny a 5664 MWt  pro výrobu tepla.
EPH nyní zahrnuje více než 20 podniků působících v oblasti těžby uhlí, výroby elektřiny a tepla, distribuce tepla, obchodu s elektřinou i plynem včetně prodeje koncovým zákazníkům, energetických montáží a dalších souvisejících oborů.