Marco Arcelli nastoupil do EPH

22. 3. 2017

Marco Arcelli nastoupil na pozici Business Development Director ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH). Marco bude odpovědný za rozvojové projekty EPH a za vybrané akvizice, zejména v jižní Evropě.

Do jeho kompetence bude patřit také budování evropského portfolia flexibilních obnovitelných zdrojů výroby elektrické energie s řízeným výkonem, zejména zdrojů na energetické využívání biomasy, odpadů a nefosilních zdrojů plynů (bioplyn, skládkový plyn a další). Základem tohoto portfolia se po dokončení procesu konverze z uhelné elektrárny stane britská biomasová elektrárna Lynemouth, která bude s instalovaným výkonem 400 MW jednou z největších elektráren tohoto typu v Evropě. Proces konverze s rozpočtem více než 400 mil. GBP by měl být dokončen ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Marco se také stane členem představenstva společnosti EP Produzione, která zastřešuje aktivity EPH v Itálii a provozuje moderní flotilu pěti plynových a jedné uhelné elektrárny.

Marco Arcelli má více než dvacetiletou zkušenost v energetice. Doposud působil v italském Enelu jako generální ředitel dceřiné společnosti Enel Trade. V minulosti byl rovněž generálním ředitelem společnosti Slovenské elektrárně nebo firmy Enel North America.

Marco vystudoval Harvard Business School a technickou Univerzitu v Janově.