Reakce EPH na tvrzení ministra Síkely

11. 10. 2023

Považujeme za nutné reagovat na obvinění ze strany ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, které si v rozhovoru pro Financial Times postěžoval, že na něj deník Blesk „útočí“. Tyto údajné ataky dává do souvislosti s tím, že jím řízené ministerstvo na vládě prosadilo odkup společnosti NET4GAS, o který mělo zájem i EPH, které má stejné vlastníky, jako vydavatel Blesku. Podle této logiky je tedy reportování o podezřelém dealu „mstou“ za zmařený obchod.

Striktně a jednoznačně odmítáme jakékoliv zasahování do editoriální politiky našich médiích. Témata z pozice akcionářů neurčujeme, ani je nehodláme potlačovat, i když se nás mohou přímo či nepřímo dotýkat. Vyjadřujeme současně podivení nad tím, že zatímco standardní vlády své investory v zahraničí podporují, ministr Síkela naopak EPH na mezinárodním poli napadá.

Tato situace nás současně nutí vyjádřit se k samotné podstatě transakce. Bohužel je objektivní pravdou, že ministr Síkela se zasadil o zrealizovaní zásadně nevýhodné transakce, která ve svém důsledku způsobí českým občanům a podnikům škodu přes 20 miliard korun. Pan ministr se evidentně snaží tuto skutečnost zakrýt jakýmkoliv způsobem, včetně účelového napadání deníku Blesk a jeho akcionářů.

V současné situaci ohledně toků zemního plynu a při stávající regulaci, nemá firma NET4GAS schopnost splácet ani úroky svého c.33 miliardového dluhu, a to v důsledku přerušení kontraktu ze strany Gazprom Exportu. Jediným správným řešením situace bylo společné úsilí věřitelů a akcionářů, kdy by akcionáři akceptovali, že jejich majetkový podíl má de facto nulovou hodnotu a současně by věřitelé odepsali zásadní část svého dluhu, což by umožnilo firmě NET4GAS hradit úrokové náklady a v dlouhodobém horizontu postupně i jistinu dluhu.

Vzhledem k výši dluhu (33.3 miliard korun, firma ale měla na účtech hotovost 6.8 miliard a pohledávku za prodávajícími 2.9 miliardy, tedy čistý dluh je 23.6 miliard) a provoznímu zisku EBITDA ve výši cca 1,5 miliardy korun, bylo třeba odepsat cca 14 miliard dluhu. Tomu zcela odpovídávala cena dluhopisů společnosti na veřejném trhu, které se obchodovaly s velkým diskontem proti nominální hodnotě.

Tím, že ČEPS převezme 100% ve firmě NET4GAS a bude tak tento dluh konsolidovat, byla zmařena možnost odpisu 14 miliard dluhu a současně došlo ke zbytečnému výdaji kupní ceny, která včetně převzetí závazku vrátit do firmy zálohu na dividendu činí 6-8 miliard korun.  Proti tržní transakci tak stát vydá navíc přibližně 20-22 miliard korun (kupní cena plus faktické zmaření odpisu dluhu). To je přibližně hodnota, o kterou stát přeplatil nabídku EPH.

Naděje, že se hodnotu NET4GAS podaří zachránit vymožením pohledávku vůči Gazprom Exportu je naprosto hypotetická a krajně nepravděpodobná a mohla být maximálně řešena formou dodatečné platby akcionářům a věřitelům, pokud by k vymožení došlo (tzv. earn-out).

Současně upozorňujeme, že dluh společnost NET4GAS bude muset být řešen buď nejméně 14 miliardovou dotací ze státních zdrojů nebo navýšením přepravních tarifů, které se okamžitě promítne do koncové ceny plynu.

Veškeré úvahy ministra Síkely o nutnosti zabezpečit energetickou bezpečnost jsou smyšlené, plynárenskou infrastrukturu ve většině evropských zemí nevlastní státy. Česká i evropská legislativa je naprosto dostatečně vybavena i pro případ možného konkursu energetické či jakékoliv jiné kritické infrastruktury tak, aby byl zachován provoz a nedošlo k dopadu na spotřebitele.

Ministr Síkela jako bývalý velmi kompetentní bankéř všechny tyto souvislosti nepochybně chápe.

Vzhledem k výše uvedenému považujeme za logické a legitimní, že se česká média zajímají o tuto transakci a snaží se pochopit ministrovu motivaci.