PPF se s partnery v EPH dohodla na prodeji svého podílu v holdingu

19. 6. 2014

Dnes byla uzavřena dohoda o transakci, kterou PPF odprodá své akcie Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Nabyvatelem těchto akcií je přímo společnost EPH. Vlastní akcie, které získá EPH, budou následně zrušeny. Tím dojde ke změnám vlastnické struktury EPH. Daniel Křetínský a Patrik Tkáč budou kontrolovat každý po 37% a budou společně ovládat skupinu EPH. Zbytek akcií bude v držení private equity struktur J&T.

Smluvní strany se dohodly, že cena a další podrobnosti transakce nebudou zveřejněny.