EPH získala od společnosti Sustainalytics hodnocení ESG rizik v kategorii středního rizika a umístila se na 15. místě ze všech společností ve víceúčelovém sektoru

14. 9. 2021

V září 2021 získala společnost Energetický a průmyslový holding a.s. („EPH“) hodnocení ESG rizik 22,0 a byla společností Sustainalytics vyhodnocena jako společnost se středním rizikem výskytu podstatných a finančních dopadů faktorů ESG. Sustainalytics je přední nezávislá společnost zabývající se výzkumem, ratingem a daty v oblasti ESG, která podporuje investory po celém světě při vývoji a realizaci odpovědných investičních strategií.

Skóre získané společností Sustainalytics řadí EPH do kategorie středního rizika (20-30) a na 15. místo ze všech společností v sektoru multiutilit. Výsledky odrážejí zodpovědný přístup k řízení rizik ESG ze strany EPH prostřednictvím implementace na míru šitých politik, programů a iniciativ.

Pavel Horský, člen představenstva EPH, prohlásil: „Jsme hrdí na to, že jsme od společnosti Sustainalytics obdrželi toto středně rizikové hodnocení. EPH již řadu let integruje ESG jako jeden z rozhodujících aspektů strategie skupiny, zejména při přechodu od uhlí k novým energiím, a to cíleně, transparentně a společensky odpovědně. Během letošního roku jsme jasně formulovali cíle EPH v oblasti ESG, jejichž cílem je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Hodnocení ESG od společnosti Sustainalytics považujeme za jasný signál, že jsme na správné cestě. EPH se plně zavázala ke skutečnému přechodu od uhlí, tj. k nahrazení starých uhelných elektráren elektrárnami s nulovými nebo nízkouhlíkovými emisemi, a to s ohledem na potřeby jednotlivých regionů a s plnou pozorností věnovanou možným materiálním dopadům na regiony a obyvatele.“

 

Hodnotící zpráva společnosti Sustainalytics je k dispozici zde

Zásady EPH ESG jsou k dispozici zde

Zpráva o udržitelnosti EPH 2020 je k dispozici zde