EP Energy kupuje těžební oblast Helmstedt včetně elektrárny Buschhaus

18. 9. 2013

EP Energy, a.s. (100% vlastněná EPH), prostřednictvím své dceřiné společnosti MIBRAG, dnes podepsala se společností E.ON dohodu o odkoupení elektrárny Buschhaus a hnědouhelného dolu Schöningen.

Kromě toho EP Energy převezme stávající závazky ohledně sanačních a rekultivačních prací.

Hnědouhelná elektrárna Buschhaus má instalovaný výkon 390 MW a byla uvedena do provozu v roce 1985. Podle současných plánů společnosti E.ON by se provoz elektrárny Buschhaus měl zastavit již v roce 2017 potom, co dojde k vyčerpání zásob hnědého uhlí v místním dole Schöningen. EP Energy však plánuje významně prodloužit provoz elektrárny a to díky dodávkám hnědého uhlí ze svých dolů.

„Tato akvizice znamená pro EP Energy zásadní posílení vertikální integrace těžby uhlí s navazující výrobou elektrické energie. Přispívá tak k eliminaci rizik spojených s vývojem energetické legislativy v Německu. Toto vertikální propojení znamená nejen zásadní prodloužení životnosti elektrárny Buschhaus, ale i významně posiluje dlouhodobé odbytové možnosti MIBRAGu a je tak výbornou zprávou pro zaměstnance obou společností,“ uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva EP Energy.

Celkový instalovaný výkon elektráren, které EP Energy vlastní v Německu, akvizicí elektrárny Buschhaus převýší 900 MW, což zhruba odpovídá jednomu bloku jaderné elektrárny Temelín. Současně díky elektrárně Buschaus dojde k podstatnému zvýšení účinnosti zdrojů provozovaných EP Energy.

Společnosti očekávají vypořádání transakce na konci roku 2013.

Kupní cenu se obě strany dohodly nezveřejňovat.