EPH potvrzuje svou pozici v kategorii středního rizika, s ratingem ESG 22,4 se umístil na 25. místě z celkem 104 společností v sektoru Multi-utilities

14. 11. 2023

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále „EPH“) s potěšením oznamuje, že společnost Morningstar Sustainalytics, přední agentura zabývající se výzkumem, ratingem a analýzou dat v oblasti ESG, která posuzuje odolnost společností vůči environmentálním, sociálním a správním rizikům, udělila společnosti v listopadu 2023 hodnocení ESG na úrovni 22,4. Ačkoli se jedná o mírné zhoršení oproti loňskému skóre 21,3 (čím nižší výsledek, tím lépe), potvrdil EPH svou pozici v kategorii středního rizika a zajistil si 25. místo z celkem 104 společností v sektoru Multi-utilities.

Gary Mazzotti, ESG Officer a člen představenstva společností EP Power Europe a EP Infrastructure patřících do skupiny EPH, uvedl: „Hodnocení ESG vnímáme jako potvrzení, že se naše úsilí o udržitelnost ubírá správným směrem. Jsme si velmi dobře vědomi environmentálních a sociálních aspektů probíhající energetické transformace a zůstaneme i nadále předním hráčem v oblasti dekarbonizace, aniž bychom zapomínali na specifické potřeby regionů, v nichž působíme.”

 

Hodnotící zpráva společnosti Sustainalytics je k dispozici zde.

Další informace o aktivitách společnosti EPH v oblasti ESG najdete ve zprávách o udržitelnosti.

 


Copyright © 2023 Morningstar Sustainalytics. Všechna práva vyhrazena. Tato zpráva obsahuje informace vytvořené společností Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Tyto informace a data jsou majetkem společnosti Sustainalytics a/nebo jejích dodavatelů – třetích stran (Third Party Data) a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Nepředstavují podporu žádného produktu nebo projektu ani investiční poradenství a nezaručuje se, že jsou úplné, aktuální, přesné nebo vhodné pro konkrétní účel. Jejich použití se řídí podmínkami uvedenými na https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.