Elektrárny Opatovice navrhly Czech Coalu smír

6. 8. 2012

Elektrárny Opatovice navrhly Czech Coalu smír. Předložily novou smlouvu na uhlí. Czech Coal se musí vyjádřit do 12. srpna. 

Dnes proběhlo jednání zástupců společností Elektrárny Opatovice (EOP) a Czech Coal ohledně dodávek paliva, které Czech Coal účelově a v rozporu se smlouvou v červnu letošního roku zastavil. EOP předložily Czech Coalu návrh smírného řešení sporu. EOP jsou připraveny vzdát se jakýchkoli nároků na náhradu škody, pokud Czech Coal podepíše předložený návrh smlouvy na dodávky uhlí. Elektrárny Opatovice vyzvaly Czech Coal k  akceptaci návrhu smlouvy do 12. srpna 2012.

„Předložili jsme Czech Coalu podepsaný návrh smlouvy na dodávky uhlí. Jednostranně jsme tak vyšli vstříc námitkám Czech Coalu k původní smlouvě a v návrhu jsme se zavázali, že budeme platit za uhlí předem,“ uvedl Mirek Topolánek, předseda dozorčí rady EOP. „Návrh smlouvy řeší důvody, pro které Czech Coal odstoupil od smlouvy. Abychom předešli pochybnostem, navrhli jsme, že budeme za uhlí platit předem. Věříme, že tímto bude celá věc vyřešena,“ dodal Topolánek.
„Základním cílem EOP je zajistit dodávky tepla za současné ceny. Návrh nové smlouvy toto umožňuje,“ řekl Jan Špringl, předseda představenstva EOP a doplnil: „Doufáme, že Czech Coal přistoupí k řešení celého problému konstruktivně a bude návrh smlouvy akceptovat. Má na to čas do dvanáctého srpna.“