United Energy Trading za loňský rok zvýšila tržby na 4,3 miliardy Kč

31. 3. 2010

Letos plánuje nárůst objemu dodávek elektřiny o více než 35 procent

Společnost United Energy Trading (UET) dosáhla za loňský rok zisku (před zdaněním) ve výši 155,5 mil. Kč, což představuje trojnásobný nárůst oproti roku předchozímu, ve kterém zaznamenala výsledek ve výši 52,7 mil. Kč. United Energy Trading je dodavatelem elektřiny a zemního plynu konečným zákazníkům.
V hospodářském výsledku UET se odráží výrazné zvýšení tržeb, které se v roce 2009 vyšplhaly na 4,3 mld. Kč, což ve srovnání s rokem předchozím (necelé 3 mld. Kč) znamená nárůst o 45 %.
„Navzdory globální ekonomické krizi se nám v loňském roce podařilo udržet objemy prodeje elektřiny a současně jsme několikanásobně zvýšili prodej zemního plynu,“ uvedl generální ředitel UET František Čupr.
V roce 2009 dodala UET zákazníkům v České republice a na Slovensku elektřinu v objemu 1 107 GWh (z toho 68 GWh představují dodávky do SR). Pro letošní rok UET plánuje prodej elektřiny přes 1 500 GWh a v přibližně stejném objemu i prodej zemního plynu, což u plynu představuje trojnásobný nárůst. Letošní tržby odhaduje UET na zhruba 7 mld. Kč.
Pro rok 2010 se společnosti UET podařilo zvítězit ve veřejných soutěžích na dodávky elektřiny například pro Ministerstvo kultury ČR, Kraj Vysočina či Lesy ČR. Ve firemním sektoru dodává UET energie například skupině AGROFERT, dále např. společnostem Danone, Heineken, Lafarge Cement či Procter & Gamble.
V loňském roce začala UET dodávat elektřinu vedle firemních odběratelů i domácnostem a v letošním roce plánuje aktivněji pokračovat v získávání dalších zákazníků. V dodávkách pro maloodběr patří UET k nejlevnějším na trhu.
V České republice dodává UET elektřinu od roku 2006 a zemní plyn od roku 2007, kdy se tak stal prvním dodavatelem v ČR, který dodával odběratelům zároveň obě energie. Dodávky elektřiny na Slovensku realizuje od roku 2007 a připravuje zahájit také dodávky zemního plynu do SR.
Vedle dodávek elektřiny a plynu konečným zákazníkům se UET věnuje i velkoobchodnímu a přeshraničnímu obchodu se zemním plynem a v letošním roce bude patřit mezi největší importéry zemního plynu do ČR.
UET klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a v lednu 2010 splnil požadavky na management kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 pro obchod s elektřinou a pro obchod s plynem.
Společnost United Energy Trading, a.s. je součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU, který je dlouhodobým strategickým investorem v energetice a významným investorem v průmyslovém sektoru.