United Energy žaluje skupinu Czech Coal o 118 milionů korun za neuhrazené teplo

14. 4. 2010

Společnost United Energy dnes na skupinu Czech Coal podala žalobu, ve které se domáhá částky 118 milionů Kč za neuhrazené dodávky tepla. Dluh skupiny Czech Coal za dodávky tepla vůči United Energy dosahuje nyní v souhrnu výše 143 mil. Kč.

Firmy ze skupiny Czech Coal přestaly platit za dodávky tepla od United Energy v únoru roku 2008. United Energy se již v roce 2008 začala domáhat soudní cestou úhrady, ale řízení v této věci zatím nebylo pravomocně ukončeno.

Czech Coal se své závazky snaží zpochybňovat neoprávněným pokusem o jejich započtení vůči uměle vykonstruované pohledávce za dodávky uhlí z roku 2006, za které si Czech Coal jednostranně (bez smluvní opory) účtoval cenu 51,19 Kč/GJ. Tuto přemrštěnou a smluvně nepodloženou cenu United  Energy neakceptovala a hradila nadále smluvní cenu 31,62 Kč/GJ. Czech Coal byl následně pokutován Ministerstvem financí ČR za to, že v letech 2005-06 účtoval nepřiměřeně vysoké ceny uhlí.

Nová žaloba United Energy se týká dluhu skupiny Czech Coal ve výši 118 mil. Kč (plus úroky z prodlení) za neuhrazené dodávky tepla od února 2008 do konce ledna roku 2010. Ke konci března letošního roku se dluh skupiny Czech Coal vůči United Energy za neuhrazené dodávky tepla nakumuloval do celkové výše 143 mil. Kč (plus úroky z prodlení).

Vzhledem k celkové výši dluhu skupiny Czech Coal vůči United Energy považujeme za absurdní a zcela neopodstatněné podání návrhu skupiny Czech Coal (resp. fy Litvínovská uhelná ze skupiny Czech Coal) na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti United Energy. K tomu kroku ze strany Czech Coal nebyl žádný věcný důvod.

„Domníváme se, že jediným a skutečným důvodem tohoto ryze účelového kroku ze strany Czech Coal byla snaha přinutit United Energy k obnovení odběru hnědého uhlí od Czech Coal,“ uvedl generální ředitel United Energy Petr Jeník. Pohledávka, kterou se Czech Coal snaží uplatňovat v rámci insolvenčního řízení, již zanikla formou započtení.
Společnost United Energy současně připravuje právní kroky vedoucí k vyvození osobní právní odpovědnosti konkrétních představitelů skupiny Czech Coal za to, že neoprávněně iniciovali podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti United Energy.
United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další.Společnost UNITED ENERGY je součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

Martin Maňák
ředitel komunikace
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING