EPH masivně investuje do obnovitelných zdrojů energie, flotila jeho elektráren dlouhodobě snižuje emise

8. 10. 2018

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) za poslední dva roky investoval přibližně 700 milionů eur (přes 18 miliard Kč) do obnovitelných zdrojů. Vyplývá to z právě zveřejněného Sustainability reportu, který je už třetí zprávou popisující aktivity skupiny EPH přispívající k udržitelnému rozvoji. „Za významné také považuji, že elektrárny, které EPH vlastní či spoluvlastní v Itálii, Velké Británii a Německu zvýšily kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o 38 % za současného snížení intenzity emisí o 19 %. Rovněž bych vyzdvihl, že se EPH daří snižovat emise významně vyšším tempem, než kolik činí průměr v EU,“ říká Pavel Horský, člen představenstva a finanční ředitel EPH. 

Snížení emisní zátěže je dáno jednak rozšiřováním flotily o obnovitelné nebo nízkoemisní zdroje, jednak postupným útlumem uhelných elektráren (např. Eggborough, Buschhaus). V poslední době skupina zakoupila například italské elektrárny Biomasse Italia a Biomasse Crotone spalující pevnou biomasu, zahájila finální fázi projektu konverze uhelné elektrárny Lynemouth na elektrárnu spalující biomasu a investovala do paroplynových elektráren Langage a South Humber Bank ve Velké Británii.

V mnoha regionech své působnosti představuje EPH důležitého zaměstnavatele, v současnosti dává práci téměř 25 tisícům lidí.

Infrastrukturní část holdingu, soustředěná ve skupině EP Infrastructure, provozuje nenahraditelné kritické sítě zajišťující tranzit zemního plynu nebo distribuci plynu, elektřiny a tepla. Část výroby elektrické energie je pak součástí subholdingu EP Power Europe, jehož zdroje jsou schopny vyrábět elektřinu dle požadavků trhu a tím vyrovnávat nestabilní dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Další důležitou oblastí skupiny je Nadace EPH působící zejména na Slovensku, která v předchozím roce rozdělila více než 749 tisíc eur mezi 222 projektů a dalšími 602 tisíci eur podpořila partnerské programy.

Více informací naleznete v Sustainability Report 2017, který je k dispozici zde.