Akvizice elektrárny Fusine

7. 2. 2019

Energetický a průmyslový holding (EPH) posiluje své postavení v sektoru obnovitelných zdrojů energie. Prostřednictvím své dceřiné společnost EP New Energy Italia (EPNEI) skupina úspěšně dokončila akvizici elektrárny Fusine. Elektrárna s instalovaným výkonem 7 MW se nachází v Lombardii v severozápadní Itálii.

Tato akvizice je v souladu s italskou národní energetickou strategií a s dlouhodobou plánovanou expanzí skupiny EPH v sektoru obnovitelných zdrojů energie. Fusine je další z investic EPH do odvětví biomasy. V prosinci 2017 získala EPNEI elektrárny Biomasse Italia a Biomasse Crotone s celkovým instalovaným výkonem 73 MW. V současné době EPH finalizuje ve Velké Británii projekt konverze uhelné elektrárny Lynemouth (400 MW) na elektrárnu spalující biomasu.

Na rozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů umožňuje biomasa řízenou výrobu elektrické energie, nezávislou na slunečním svitu či síle větru. Elektrárny tím přispívají ke stabilitě a bezpečnosti celého systému, to vše při udržení zaměstnanosti.