Společnost EP New Energies získala povolení pro 100 MW projekt větrných elektráren v německé Lužici

22. 8. 2023

EP New Energies GmbH (EPNE), společnost vyvíjející obnovitelné zdroje energie ve vlastnictví skupiny EPH a průkopník v oblasti zelených aktiv, oznamuje úspěšné získání schválení svého projektu větrné farmy v bývalé lokalitě povrchové těžby hnědého uhlí v německé Lužici. EP New Energies ve spolupráci s LEAG získala stavební povolení na výstavbu 17 větrných turbín s kombinovaným výkonem přibližně 100 MW. Tento významný milník dále upevňuje pozici EPNE jako lídra v rozvoji obnovitelné energie.

Společný projekt větrné farmy s názvem „Forst-Briesnig II“ bude vyvinut a postaven společností EPNE ve spolupráci se společností LEAG, která vlastní pozemek, na kterém se bude elektrárna nacházet. Větrná farma se nachází v regionu Lužice nedaleko města Forst (spolkový stát Braniborsko) bude postavena na rekultivační ploše povrchového dolu Jänschwalde, což je důkazem odhodlání přeměnit průmyslovou půdu pro udržitelnou výrobu energie.

Dominique Guillou, výkonný ředitel EPNE, říká: „Jsme hrdí na to, že činíme významné kroky v přechodu na čistou energetiku. Větrná farma Forst-Briesnig II představuje nejen jedno z největších povolení německou vládou, jaké kdy bylo uděleno pro větrnou farmu v Německu, ale společně s přilehlým energetickým parkem Bohrau, který je v procesu pokročilého plánu rozvoje, bude do portfolia obnovitelných zdrojů energie přidáno více než 500 MW obnovitelné kapacity. Díky těmto a dalším připravovaným projektům dosahujeme obrovského pokroku na cestě k našemu cíli přeměnit celý region v centrum výroby čisté energie. S napětím očekáváme, že v nadcházejících měsících zahájíme pozemní přípravy pro výstavbu.“

EPH si uvědomuje transformační potenciál projektu větrné elektrárny Forst-Briesnig II, která bude nejen vyrábět obnovitelnou energii, ale také lákat investory a podpoří hospodářský růst v celém regionu. Větrná farma, která má být uvedena do provozu v roce 2025, bude ročně vyrábět 270 000 MWh čisté elektřiny, čímž pokryje potřeby 77 000 domácností a výrazně sníží emise CO2. EPH je i nadále odhodlána řídit přechod k zelenější budoucnosti prostřednictvím inovativních zdrojů obnovitelné energie, jako je Forst-Briesnig II.