Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) dosáhl v loňském roce výborných hospodářských výsledků, navzdory komplikované situaci způsobené pandemií Covid-19.

10. 5. 2021

Konsolidované tržby skupiny EPH dosáhly v loňském roce 8,5 miliardy eur (v porovnání s 8,6 miliardy eur v roce 2019), proforma adjusted EBITDA činila 2,1 miliardy eur (v porovnání s 2,1 miliardy eur v roce 2019) a ukazatel čistého dluhu se snížil na dvojnásobek proforma adjusted EBITDA (v porovnání s 2,4násobkem proforma adjusted EBITDA v roce 2019). 92% tohoto hrubého provozního zisku (proforma adjusted EBITDA) skupiny EPH pocházelo z bezemisních provozů nebo ze zdrojů, které se řadí mezi nízkoemisní.

Tyto výsledky reflektují uskutečněné divestice Pražské teplárenské a podílu v maďarských teplárnách Budapesti Erömü, v opačném případě by EBITDA skupiny meziročně vzrostla.

V roce 2020 EPH prokázal mimořádnou odolnost svého obchodního modelu. Ve velmi náročné situaci pandemie jsme dokázali jednak nadále plnit své poslání a uspokojovat veškeré energetické potřeby našich zákazníků v celé Evropě, přičemž jsme měli ochranu zdraví našich zaměstnanců jako nejvyšší prioritu, a zároveň jsme dokázali ještě zlepšit ekonomické výsledky našeho podnikání. A to díky mnoha předchozím obchodním změnám a optimalizačním snahám, které se pozitivně projevily na výsledcích v roce 2020. Dovolte mi, abych poděkoval našim kolegům a obchodním partnerům, kterým vděčíme za tyto úspěchy,“ uvedl Daniel Křetínský, generální ředitel a většinový akcionář EPH.

Stabilita a odolnost výkonnosti skupiny proti tržním výkyvům je dána především povahou podnikání v oblasti kritické energetické infrastruktury a vysokým podílem regulovaných a dlouhodobě nasmlouvaných aktiv. Ukazatel konverze hotovosti skupiny (upravená EBITDA minus kapitálové výdaje) na úrovni 82 % (v porovnání s 83 % v roce 2019) řadí EPH mezi přední společnosti v energetice.

V roce 2020 konsolidované společnosti EPH přepravily 57 mld. m3 a distribuovaly 6 mld. m3 zemního plynu, distribuovaly 6 TWh elektřiny, dodaly 20 PJ tepla a téměř plně využily svou skladovací kapacitu 64 TWh zemního plynu.

Snížení emisí a náhrada uhlí

Skupina razantně snižuje svou expozice vůči uhlí jako palivu pro výrobu elektřiny, čímž přispívá ke splnění globálních cílů v oblasti snižování emisí CO2. Od roku 2014 se společnostem EPH podařilo snížit emisní náročnost výroby elektřiny o 47 % a v roce 2020 se jí podařilo ušetřit 21 milionů tun CO2 ročně ve srovnání s rokem 2014. Cílem je další snižování emisí, v roce 2035 o více než 42 milionů tun CO2 ročně ve srovnání s rokem 2014.  Skupina EPH bude v letech 2021-2023 uzavírat vybrané uhelné elektrárny ve Francii, Německu a Velké Británii s celkovým instalovaným výkonem 1 865 MW, čímž se instalovaný výkon černouhelných aktiv skupiny sníží o 80% a roční emise CO2 o 8 milionů tun oproti roku 2020. To vše potvrzuje roli EPH jako lídra v oblasti dekarbonizace a přechodu od uhelných k čistým zdrojům v Evropě.

Více v přiložené prezentaci a na https://www.epholding.cz/vyrocni-zpravy/

EPH Prezentace 2020