EPH dokončil odprodej skupiny LEAG

27. 12. 2023

Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) dokončila odprodej svého 50% podílu ve skupině LEAG. Mateřskou společností skupiny LEAG je nyní nově založená společnost EP Energy Transition (EPETr), která je stejně jako EPH dceřinou společností EP Corporate Group.
Druhá fáze, která má být dokončena do konce roku 2025, bude zahrnovat převod podílů ve skupině MIBRAG Energy Group (dříve JTSD group), která vlastní německé společnosti Mibrag a Saale Energie, na EPETr.
V důsledku toho, společně s uzavřením černouhelných elektráren a nahrazením dalších výrobních aktiv elektrárnami či teplárnami s nízkými nebo nulovými emisemi, bude EPH téměř bez uhelných aktiv do roku 2025 a zcela bez uhlí nejpozději do roku 2030.
Hlavním zaměřením skupiny EP Energy Transition bude rozvoj obnovitelných energetických projektů s cílem dosáhnout celkové instalované kapacity přes 7 GW. Tato iniciativa zahrnuje také nahrazení stávajících kritických síťových výrobních kapacit vysokoúčinnými elektrárnami na zemní plyn, které budou připraveny spalovat vodík. Kromě toho bude skupina spolupracovat na dalších projektech energetické transformace a aktivně spolupracovat s odbory, regiony a vládami, aby zajistila sociálně odpovědný energetický přechod.
Očekávaný celkový investiční objem do těchto transformačních projektů se v současné době odhaduje na přibližně 10 miliard eur.