EP Logistics International, a.s. uzavřela dohodu o akvizici 100% podílu v německé dopravní společnosti LOCON Logistik & Consulting AG.

17. 5. 2019

Skupina LOCON působí již 17 let jako soukromý železniční dopravce se specializací na železniční přepravy kontejnerů v Německu, aktivní je ale také v oblasti železničních stavebních zakázek. Vozový park LOCON čítá na třicet lokomotiv a více než 250 nákladních vozů, vedle toho LOCON provozuje také servisní centrum pro dieselové lokomotivy a překladiště pro kontejnerové vlaky ve spolkové zemi Braniborsko.

Akvizice železničního přepravce s licencí pro SRN byla jedním ze strategických cílů EPLI, a LOCON se tak po očekávaném schválení akvizice antimonopolním úřadem stane jedním z klíčových článků dalšího rozvoje logistické skupiny pod hlavičkou EPH.

EP Logistics International, a.s. (EPLI) je 100% dceřiná společnost Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).