Prohlášení k mediálním informacím o řízení Evropské komise

20. 12. 2010

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING doposud neobdržel žádné oficiální vyrozumění Evropské komise, které by se týkalo dalšího postupu EK ve věci možných pochybení procesní povahy v průběhu šetření komise v prostorách holdingu ve dnech 24. – 26. listopadu 2009.
Z tohoto důvodu ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING nemůže jakkoliv komentovat informace, které dnes Evropská komise v této záležitosti poskytla médiím. 
Zveřejněné mediální informace ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING překvapují, jelikož jsme očekávali, že EK nejprve vydá a doručí tzv. „statement of objections“, ve kterém konkrétně formuluje, v čem spatřuje možné pochybení EP HOLDINGu a dá EP HOLDINGu příležitost se k tomuto sdělení konkrétně vyjádřit. V žádném případě není možné, že by již nyní bylo přijato jakékoliv rozhodnutí o udělení pokuty.
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING je připraven obhájit své stanovisko, že ze strany pracovníků holdingu nedošlo v průběhu dohlídky EK v listopadu 2009 k procesním pochybením, která by mohla ovlivnit její průběh či výsledky.