EPH vydává dluhopisy

1. 8. 2018

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) vydává 4leté dluhopisy v celkovém předpokládaném objemu 3 miliardy korun, z čehož bylo 2,5 miliardy již upsáno v rámci první tranše k datu vydání emise. Pololetní kupon je stanoven jako součet 6M PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate) plus 2,0 % p.a. Výnos z emise byl použit převážně na refinancování stávajícího zadlužení EPH.

“Podle nám dostupných informací jde o největší emisi korporátního emitenta bez externího ratingu za poslední dva roky v České republice. Tento zájem dle mého názoru odráží silný finanční a byznysový profil skupiny, která operuje stabilní regulovaná a dlouhodobě kontrahovaná infrastrukturní aktiva a strategicky posiluje oblast výroby silové elektřiny,“ říká finanční ředitel a člen představenstva EPH Pavel Horský a doplňuje, že elektrárny, ve kterých EPH drží majetkový podíl, vyrobily loni více než 100 TWh elektřiny, což skupinu EPH řadí v tomto ukazateli na šesté místo v Evropě.