Prohlášení EPH k rozhodnutí Evropské komise

28. 3. 2012

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING potvrzuje, že dnes obdržel vyrozumění Evropské komise o rozhodnutí ve věci řízení komise týkajícího se možných procesních pochybení EPH v průběhu šetření komise v prostorách holdingu ve dnech 24. – 26. listopadu 2009.
Předmětem procesního pochybení měly být 2 události. V jednom případě se pracovník, který nebyl informován o blokování elektronické korespondence (i EK ve svém rozhodnutí uznává, že šlo o nedbalost), přihlásil ke svému  e-mailovému účtu, který byl předmětem vyšetřování inspektorů. Ve druhém případě jiný zaměstnanec – a to až ve 2.den dohlídky  – po diskusi s pracovníkem inspekce o rozsahu zpřístupnění své osobní a firemní e-mailové korespondence měl nechat ukládat veškerou příchozí poštu na server a nikoliv do svého počítače.

„EPH od začátku připouštěla, že na průběhu kontroly se projevila určitá nezkušenost s touto oblastí evropského práva a neznalost postupu komisařů při tomto typu šetření. Svoji roli hrálo i to, že vzhledem ke své tehdejší velikosti firma ani nepředpokládala, že by se mohla stát předmětem takové dohlídky,“ uvedl předseda představenstva EPH Daniel Křetínský.
Je zřejmé a vyplývá to i z komentáře komisaře Almunii, že Evropská komise použila tuto situaci k vyslání jasného signálu o nutnosti bezpodmínečné disciplíny v průběhu inspekcí Evropské komise, která se týká i elektronické pošty. EPH chápe tento zájem komise, nicméně pociťuje zklamání z toho, že v tomto konkrétním případu nebylo více přihlédnuto k jeho specifickým okolnostem. Pokud by se tak stalo, musela by být buď vyměřena nižší pokuta, a nebo by tento případ byl odložen.
„Jsme si vědomi toho, že z hlediska absolutní výše patří stanovená finanční sankce k těm méně závažným. Přesto zastáváme stanovisko, že sankce byla neadekvátní,“ podotkl Křetínský.
EPH zvažuje, že – po důkladném prostudování plného zdůvodnění rozhodnutí Komise – bude své stanovisko bránit u Evropského soudu první instance.