EPH dále posiluje svou pozici v oblasti obnovitelné energie v Nizozemsku, podepsal významnou smlouvu o nákupu elektřiny s firmou Nobian

29. 2. 2024

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) uzavřel s firmou Nobian prostřednictvím své nizozemské dceřiné společnosti PZEM ze skupiny EP Netherlands B.V. (EP NL) smlouvu o nákupu elektřiny, tzv. PPA, z mimopevninské větrné elektrárny Gemini, jedné z největších mimopevninských větrných farem v Nizozemsku.

Větrný park Gemini, nacházející se v Severním moři v blízkosti nizozemského pobřeží, dodá prostřednictvím společnosti PZEM v tomto roce celkem 300 GWh obnovitelné energie, v roce 2025 pak 500 GWh. Toto množství odpovídá roční spotřebě elektřiny 90 až 150 tisíc domácností a povede k úspoře více než 500 tisíc tun emisí CO2. Nobian bude dodávanou elektřinu využívat k výrobě soli a elektrolýze, čímž pokryje 10–15 % své roční spotřeby elektřiny.

„Vážíme si toho, že jsme klíčovým hráčem v oblasti obnovitelné energie v Nizozemsku. Naším cílem je zajistit diverzifikovaný mix zdrojů energie a dosáhnout udržitelného růstu výroby a dodávek elektřiny. Smlouva s firmou Nobian je dalším významným krokem na cestě k tomuto cíli, který nám pomůže naplnit naše ambice aktivně se podílet na formování budoucnosti energetiky a udržitelného energetického mixu,“ uvádí Peter Černák, člen představenstva EP Power Europe, a. s. a předseda představenstva EP NL.

Více informací o této smlouvě najdete zde.