Prodej skupiny PT Real Estate, a.s. společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

28. 12. 2018

Společnost Pražská teplárenská Holding a.s. (dceřiná společnost EP Energy, a.s) podepsala dne 27. prosince 2018 smlouvu se svou nepřímou mateřskou společností Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) o prodeji 100 % akcií společnosti PT Real Estate za protiplnění ve výši 1 300 milionů Kč (cca 50 milionů EUR). Společnost PT Real Estate drží akcie ve společnostech, které vlastní převážně nevyužité pozemky a nemovitosti. Kupní cena byla určena na základě nezávislé oceňovací zprávy. V důsledku prodeje přestává být PT Real Estate garantem dluhopisů EP Energy splatných v roce 2019. Kupní cena byla vypořádána 27. prosince 2018 v hotovosti a výnosy budou použity v souladu s podmínkami určenými v rámci EP Energy dluhopisu.

Prodej PT Real Estate je prvním krokem ke vzniku nového realitního pilíře v rámci EPH. Holding plánuje soustředit všechny své rozvojové projekty a správu nemovitostí do subholdingu EP Real Estate, který tak doplní stávající část infrastrukturní (EP Infrastructure) a výrobně-těžební (EP Power Europe). EP Real Estate bude působit v zásadě ve všech zemích, ve kterých má EPH umístěna svá výrobní aktiva, tedy nejen v ČR, ale i na Slovensku, Německu, Velké Británii, Itálii nebo Maďarsku.