Hospodářské výsledky EPH za rok 2022

11. 5. 2023

Za rok 2022 dosáhly konsolidované tržby Energetického a průmyslového holdingu, a.s. („EPH“ nebo „Skupina“) částky 37,1 miliardy eur (oproti 19 miliardám eur v roce 2021). Ukazatel EBITDA činil 4,3 miliardy eur (oproti 2,3 miliardy eur v roce 2021), což představuje EBITDA marži ve výši 11,7 % (pokles z 12,1% EBITDA marže za rok 2021). Za rok 2022 Skupina odvede do evropských veřejných rozpočtů více než 2,2 miliardy eur na dani z příjmů právnických osob a za emisní povolenky. V domicilu EPH, tedy v České republice, budou celkové platby daně z příjmu právnických osob a za emisní povolenky za rok 2022 činit přibližně 10 miliard Kč. Výše uvedené údaje nezahrnují výsledky společností LEAG a Slovenské elektrárne („SE“), ve kterých má EPH významné majetkové podíly, ale které nejsou zahrnuty do účetní konsolidace. Zlepšených finančních výsledků bylo dosaženo částečně díky výjimečné situaci na evropském energetickém trhu, ale také díky systematickému růstu EPH, a to jak prostřednictvím akvizic, tak vlastního rozvoje.

 

Skupina EPH jako konsolidovaný subjekt:

– vyrobila 37 TWh elektřiny (výroba elektřiny přesáhla 100 TWh při započtení výroby LEAG a SE)  

– přepravila 256 TWh plynu a spotřebovala 46,9 TWh plynu pro účely výroby elektřiny (z toho většinu v Itálii a Velké Británii)

– Provozovala flexibilní zásobníky zemního plynu o kapacitě 64,2 TWh nacházející se na Slovensku, v Německu, České republice a ve Spojeném království. 

– Distribuovala 48,3 TWh zemního plynu a 6,3 TWh elektřiny 

– Vyrobila a dodala zákazníkům 7,9 PJ tepelné energie.

 

„Hluboce litujeme napětí na energetických trzích a zejména důvodů, které toto napětí vyvolaly,“ uvedl Daniel Křetínský, generální ředitel a většinový vlastník EPH. „Jsme hrdí na to, že jsme dokázali pružně reagovat a mobilizovat veškeré zdroje a úsilí, abychom ve velmi náročném prostředí pokryli rychle se měnící potřeby našich zákazníků. Nadále úspěšně plníme naše hlavní poslání, kterým je zajištění bezpečnosti dodávek energie pro jednotlivé státy, firmy i jednotlivce. Jsme vděčni našim zákazníkům, regulačním orgánům a vládám za jejich důvěru a podporu a nadále se snažíme hledat nové způsoby, jak udržitelným a odpovědným způsobem uspokojovat jejich energetické potřeby.“

 

Další informace naleznete na adrese: https://www.epholding.cz/hospodarske-vysledky/