Skupina EPH bude do roku 2050 uhlíkově neutrální a plánuje investice do bezuhlíkové budoucnosti za více než 2,4 miliardy Euro

22. 7. 2022

  • Skupina EPH snížila emise CO2 proti sledovanému roku 2015 již o 38 % a emise SO2 o celých 70 %
  • Skupina EPH meziročně navýšila výrobu tepla z obnovitelných zdrojů o 20 %
  • Skupinou produkovaná čistá elektrická energie z obnovitelných zdrojů v minulém roce činila celkem 3,959 GWh, tedy o 8 % více než v předcházejícím roce

V roce 2021, již druhém pandemickém a zároveň roce dosud nevídaných cenových výkyvů na komoditních trzích, skupina EPH prokázala, že i v těch neobtížnějších podmínkách plní svůj základní úkol – zabezpečit stabilní přepravu i dodávku komodit a energií všem svým evropským zákazníkům.  Navíc maximálně šetrně a udržitelně. Oproti sledovanému roku 2015 skupina EPH celkově snížila svou uhlíkovou stopu CO2 již o 38 % a meziročně vytvořila o 8 % více energie z obnovitelných zdrojů. Od roku 2015 skupina EPH snížila své emise SO2 o 70 % při současném zvýšení objemu výroby elektřiny. V roce 2021 celkové emise SO2 klesly o 9 %, ve srovnání s minulým rokem. Od roku 2017 společnost EPH snížila své emise metanu o 16 %.

„Do roku 2050 budeme uhlíkově neutrální.  Do roku 2030 se naše emise CO2 sníží o 60 % ve srovnání s emisemi, které jsme produkovali v roce 2021. Kromě zrychlujícího se přechodu z uhlí na spalování zemního plynu a biomasy hledáme možnosti realizace v segmentu obnovitelných zdrojů. Toto úsilí se soustřeďuje především do dceřiné společnosti EP New Energies, která se specializuje na rozvoj rozsáhlých projektů obnovitelných zdrojů využívajících zejména bývalých těžebních lokalit v Německu. Od svého založení v roce 2019 již EP New Energies vybudovala několik rozsáhlých, a především udržitelných projektů, a připravuje další projekty o výkonu více než 3,000 MW v oblasti větrné energie, pozemní fotovoltaiky (FVE), hybridních projektů, střešní FVE a plovoucích FVE projektů,“ říká Daniel Křetínský, předseda představenstva a CEO EPH.

EPH v minulém roce odstavila uhelné elektrárny Deuben, Buschhaus, Provence 5 a dva bloky elektrárny Jänschwalde. Bloky na černé uhlí a mazut v severoirské elektrárně Kilroot budou v příštím roce nahrazeny nejmodernějšími technologiemi spalování zemního plynu zejména pro poskytování kapacity a služeb stability sítě (OCGT). Rovněž byly zahájeny investice v řádu stovek milionů Euro do nejmodernějších paroplynových elektráren připravených na budoucí využití vodíku v Tavazzanu a Ostiglii (obě v Itálii) a dalších jednotek poskytujících kapacitu a služby stability sítě v Tynaghu (Irsko) a Leipheimu (Německo), které zajišťují výrobu energie  v době, kdy ji není možné dodat z obnovitelných zdrojů. Skupina EPH již investovala nebo se zavázala investovat v následujících letech více než 2,4 miliardy EUR na budování cesty k uhlíkové neutralitě a energetické nezávislosti Evropy. Skupina EPH též provozuje moderní bateriová úložiště v Německu a ve Spojeném království. Nově budované projekty s nízkou uhlíkovou stopou vytvářejí pracovní příležitosti v energetice a jsou důkazem přesvědčení, že ekologicky odpovědné, spolehlivé a cenově dostupné dodávky energie musí jít ruku v ruce se sociální spravedlností a kontinuitou pracovních míst.

„Udržitelná výroba energie z obnovitelných zdrojů bude vyžadovat flexibilní kapacity pro výrobu energie a účinná a rozsáhlá řešení jejího skladování. Tuto úlohu by mohl v prvním přechodném období plnit zemní plyn, následně nahrazený vodíkem a případně dalšími plyny z obnovitelných zdrojů. Všechny naše nové projekty plynových elektráren jsou budovány s využitím nejlepších dostupných technologií umožňujících spalování vodíku a jsme přesvědčeni, že naše strategicky umístěná infrastruktura pro přepravu, distribuci a skladování zemního plynu a technologické know-how na jedné straně a naše vedoucí postavení v oblasti výroby elektřiny a tepla na straně druhé nás předurčují k tomu, abychom byli evropským lídrem schopným představit ucelená a vysoce konkurenceschopná vodíková řešení s celoevropským významem,“ dodává Daniel Křetínský.

Plnou verzi Zprávy o udržitelném rozvoji (EPH Sustainability Report) s mnoha zajímavými případovými studiemi naleznete zde.