EP Infrastructure prodává společnost BERT skupině Veolia

7. 9. 2020

EP Infrastructure, a.s. (EPIF) oznamuje, že prodává skupině Veolia svůj přibližně 95,62% podíl ve společnosti Budapesti Erőmű Zrt. (BERT), který držela prostřednictvím EP Energy (EPE) od roku 2015. Transakci musí ještě schválit úřad pro ochranu hospodářské soutěže a musí být splněny některé další technické podmínky.

„Tímto bychom chtěli poděkovat celému vedení a zaměstnancům společnosti za mnohé úspěchy dosažené za dobu, kdy byl BERT součástí skupiny EPIF, a věříme v jejich úspěšnou budoucnost i pod novým vedením,“ uvedl Gary Mazzotti, místopředseda představenstva společnosti EPIF.

BERT je největším výrobcem tepla v Budapešti. Společnost, která vlastní tři plynové kogenerační zdroje (o výkonu 1 402 MWt / 396 MWe), pokrývá z 56 % tepelnou spotřebu společnosti FÖTÁV Zrt., provozovatele městské sítě dálkového tepla ve vlastnictví města Budapešť.

Jediným akcionářem EPE je skupina EPIF, kterou vlastní z 69 % Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) a z 31 % konsorcium globálních institucionálních investorů, které spravuje společnost Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).