Generálním ředitelem EP ENERGY se stal Jan Špringl

20. 2. 2012

Energetická skupina EP ENERGY ustavila novou organizační strukturu, v jejímž rámci byla vytvořena pozice generálního ředitele (Chief Executive Officer). Generálním ředitelem EP ENERGY se stal Jan Špringl. Finančním ředitelem je Marek Janča.

Skupina EP ENERGY přechází na běžnou korporátní strukturu s vlastním managementem. „Jedná se o završení přechodu od původního holdingově-investičního uspořádání na standardní korporátní strukturu,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EP ENERGY. „Nová organizační struktura odpovídá tomu, že EP ENERGY již přerostla svůj původní ryze investiční charakter a stala se klasickou vertikálně integrovanou energetickou utilitou,“ dodal Křetínský.
Základními strategickými body EP ENERGY jsou přítomnost v kontrahovaných a regulovaných energetických činnostech, dynamické působení v oblasti akvizic a růstu, a také udržení vstřícného přístupu k zákazníkům, který bude nadále založený na atraktivní nabídce produktů a služeb. 
„Našim výhledovým cílem je posilovat pozice v českém teplárenství a současně zajistit udržitelnou budoucnost společnosti MIBRAG formou dovršení její vertikální integrace a tedy i dosažení významnějších pozic ve výrobě elektřiny,“ prohlásil generální ředitel EP ENERGY Jan Špringl.
V rámci ustavení nové organizační struktury byli jmenováni také ředitelé jednotlivých segmentově zaměřených divizí  EP ENERGY. Ředitelem divize TĚŽBA UHLÍ se stal Joachim Geisler, šéfem divize TEPLO A ELEKTŘINA byl jmenován Tomáš David, v čele divize OBNOVITELNÉ ZDROJE i divize OBCHOD A DODÁVKA ENERGIÍ stojí František Čupr, divizi OBCHOD S UHLÍM A LOGISTIKA vede Tomáš Novotný. 
Jediným a stoprocentním vlastníkem společnosti  EP ENERGY je ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH). Akcionáři EPH jsou PPF (40 %), J&T (40 %) a Daniel Křetínský (20 %).

EP ENERGY je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující kompletní řetězec činností sahající od těžby paliva až po dodávku elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. EP ENERGY je největším dodavatelem tepelné energie v ČR a druhým největším domácím výrobcem elektřiny (celkem 4 TWh ročně včetně zdrojů MIBRAG). Kogenerační zdroje Elektráren Opatovice (EOP), Pražské teplárenské, United Energy (UE), MIBRAG, Plzeňské energetiky (PE) a obnovitelných zdrojů EP ENERGY disponují v úhrnu elektrickým výkonem 1054 MWe a kapacitou 4716 MWt pro výrobu tepla. EP ENERGY zaujímá významnou pozici v těžbě hnědého uhlí v Německu, kde provozuje společnost MIBRAG, jejíž produkce dosahuje zhruba 20 milionů tun ročně. EP ENERGY prostřednictvím svých tepláren dodává v ČR celkem cca 22 PJ tepla ročně pro zhruba 360 tisíc domácností a dále také firemním, municipálním a institucionálním zákazníkům. Při zahrnutí tepláren MIBRAG v Německu dosahuje celková dodávka tepla ze zdrojů EP ENERGY 23 PJ.