EPH založil energetický subholding EP ENERGY

5. 1. 2011

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) založil jako svoji dceřinou společnost nový energetický subholding s názvem „EP ENERGY“, který bude sdružovat výhradně aktiva z oblasti energetiky.

Důvodem pro vytvoření samostatného energetického subholdingu EP ENERGY bylo zjednodušení a zpřehlednění struktury EPH. „Cílem tohoto kroku je i po formální stránce oddělit naši primární strategickou linii, tedy energetiku, od ostatních aktivit v oblasti průmyslu. EP ENERGY jako klasická energetická společnost bude splňovat i všechny podmínky pro vydání atraktivních mezinárodních dluhopisů,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH.
V současné době jsou do subholdingu EP ENERGY začleněny společnosti UNITED ENERGY, PLZEŇSKÁ ENERGETIKA, UNITED ENERGY TRADING (UET), První energetická, a.s. (PEAS), ENERGZET, AISE, Czech Wind Holding, VTE Pchery, VTE Pastviny, Powersun, Triskata, Alternative Energy, Arisun, Greeninvest Energy a dále akciový podíl 49 % ve společnosti Pražská teplárenská holding (PTH), která se podílí na kontrole společnosti Pražská teplárenská.
Součástí EP ENERGY se stanou také ELEKTRÁRNY OPATOVICE a 50% podíl v těžební společnosti MIBRAG. Převod těchto dvou aktiv do EPH bude proveden v nejbližší době, neboť obě transakce získaly na konci loňského roku potřebná povolení antimonopolních orgánů (ÚOHS a PMÚ, respektive antimonopolního úřadu EK  – tj. DG COMP).

 

EP ENERGY

Aktivum

Popis

UNITED ENERGY

Výrobce elektřiny a tepla v severních Čechách (Most – Komořany). Provozuje kogenerační elektrárnu s instalovanou kapacitou 239 MWe elektřiny a 985 MWt tepla. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností a několik průmyslových podniků, školy, nemocnice a kanceláře v oblasti měst Most a Litvínov.

PLZEŇSKÁ ENERGETIKA

Výrobce elektřiny a tepla s 30% podílem na celkových dodávkách tepla v Plzni. Instalovaná kapacita činí 401MWt (teplo) a 90 MWe (elektřina).

PTH  /49 %/

Pražská teplárenská holding (PTH) drží akciový podíl 47,33 % ve společnosti Pražská teplárenská, a.s. /Největším akcionářem společnosti Pražská teplárenská je s podílem 48,67 % společnost Elektrárny Opatovice/

ENERGZET

Provozovatel lokální distribuční soustavy v průmyslovém areálu Zetor v Brně – Líšni.  Připravuje nový špičkovací zdroj o výkonu 96 MWe.

UET

UNITED ENERGY TRADING (UET) je dodavatel elektřiny a zemního plynu pro zákazníky v České republice i na Slovensku.

PEAS

První energetická, a.s. (PEAS) je významný obchodník s elektřinou.

Czech Wind Holding

Příprava větrných parků v lokalitách Moldava a Chomutov.

VTE Pchery /64 %/

Provozuje větrnou elektrárnu s instal. výkonem 2 x 3 MWe u obce Pchery na Kladensku.

Powersun

Provozuje solární elektrárny v Hustopečích (1,1 MWe) a Kyjově     (2 MWe).

Triskata

Provozuje FVE zdroj ve Strážskem (SR) s kapacitou 1 MWe.

Arisun

Provozuje solární elektrárnu ve Strážskem (SR) s kapacitou 1 MWe.

Alternative Energy  /72 %/

Výstavba bioplynové stanice 3 MWe v obci Bošany (SR).

Greeninvest Energy  /40 %/

Provozuje solární zdroj s kapacitou     4 MWe v lokalitě Břeclav.

AISE /51 %/

Poradenská firma v oblasti energetických systémů a auditů.