Prohlášení k rozhodnutí nejvyššího soudu ve věci určovací žaloby United energy

6. 1. 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci určovací žaloby se netýká podstaty sporu, protože soud vůbec nezkoumal platnost smlouvy o dodávkách uhlí pro společnost United Energy. Nejvyšší soud posuzoval pouze formálně právní aspekty řešení a tímto svým rozhodnutím definitivně potvrdil, že spor o platnost smlouvy je nutné řešit jinou právní cestou – prostřednictvím žaloby na plnění.

Výpověď dlouhodobé smlouvy o dodávkách uhlí pro United Energy podala MUS (nyní Czech Coal) v roce 2006. Po podání výpovědi přestal Czech Coal  tuto smlouvu fakticky dodržovat a pod hrozbou přerušení dodávek uhlí jednostranně vnutil společnosti United Energy krátkodobé, jednoroční kontrakty na dodávku uhlí s cenou vysoce převyšující úroveň průměrných tržních cen v ČR. V důsledku odpírání dodávek uhlí ze strany Czech Coal a soustavného tlaku na razantní zvyšování cen uhlí byla United Energy nucena ukončit odběr uhlí od Czech Coal a zajistit si dodávky od jiných dodavatelů. United Energy v loňském roce s vynaložením vysokých nákladů vybudovala novou uhelnou skládku a od začátku letošního roku již neodebírá uhlí od Czech Coal.

Fakt, že ceny, která Czech Coal účtovala společnosti United Energy, byly nepřiměřeně vysoké, potvrdilo rozhodnutí Ministerstva financí jako orgánu oprávněného kdozoru nad plněním zákona o cenách, které společnosti Czech Coal (respektive MUS ze skupiny Czech Coal) již vroce 2008 udělilo finanční pokutu ve výši 37,5 mil. Kč za to, že MUS zneužila své postavení na trhu a účtovala za své uhlí nepřiměřeně vysoké ceny.

United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další.

Společnost UNITED ENERGY je součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.