Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) oznamuje navzdory náročným tržním podmínkám rekordní výsledky za rok 2021

14. 4. 2022

Konsolidované tržby EPH (společně s dceřinými společnostmi dále také „skupina“) dosáhly v loňském roce 18,9 miliardy EUR (oproti 8,5 miliardám EUR v roce 2020), EBITDA vzrostla o 5 % na 2,3 miliardy EUR (oproti 2,1 miliardám EUR v roce 2020) a ukazatel volné peněžní toky (Free Cash Flow) činil 1,4 miliardy EUR (oproti 1,3 miliardám EUR v roce 2020). Díky rekordním výsledkům a zodpovědnému přístupu k zadlužování se poměr čistého zadlužení (Net Leverage) držel přibližně na hodnotě 2x (meziročně beze změny), což svědčí o stabilní úrovni ve srovnání s obdobnými společnostmi v tomto odvětví.

Na loňských rekordních výsledcích EPH se podílela především společnost EP Power Europe (EPPE), která zaznamenala 85% nárůst EBITDA na 1.0 mld. EUR (oproti 0,5 mld. EUR v roce 2020) a vykompenzovala tak mírný pokles EBITDA společnosti EP Infrastructure (EPIF) o 21 % na 1,3 mld. EUR (ve srovnání s 1,6 mld. EUR v roce 2020).

„Předně musíme konstatovat, že jsme velmi hrdí na to, že jsme dokázali překonat všechny výzvy a správně reagovat na velmi dynamický vývoj na energetických trzích a nejen dostát svým povinnostem v oblasti bezpečnosti dodávek, ale také pružně přizpůsobit naši činnost nové situaci. A to díky velkému úsilí všech našich kolegů a velmi obezřetnému a konzervativnímu řízení skupiny.

Co se týče finančních výsledků, uplynulý rok opět prokázal, že náš obchodní model kombinace výroby elektřiny (EPPE) a přenosu, distribuce a skladování plynu a distribuce elektřiny a tepla (EPIF) je velmi odolný. Nižší toky plynu do EU, které negativně ovlivnily výkonnost EPIF, vedly ke zvýšení ceny plynu na evropském trhu, což bylo hlavním motorem růstu výkonnosti EPPE. Trend silného růstu EPPE pokračuje i v roce 2022,“ uvedl Daniel Křetínský, generální ředitel a majoritní akcionář EPH.

Investice do udržitelné výroby elektřiny vedou k výraznému snížení intenzity emisí CO2

Po masivních investicích do nových technologií a vyřazení z provozu či transformaci tradičních uhelných elektráren se koeficient emisní náročnosti (měřený jako tuny vypouštěného CO2 na GWh vyrobené energie) snížil v průběhu posledních sedmi let o neuvěřitelných 40 %. I v loňském roce skupina EPH investovala značné částky do bezemisních nebo nízkoemisních projektů, jako je výstavba moderních plynových elektráren v Itálii a Severním Irsku, zvýšení podílu biomasy na palivovém mixu realizované Plzeňskou teplárenskou, a.s., a další pokrok v realizaci více než 3 GW projektů obnovitelných zdrojů společností EP New Energies v Německu. Tyto kroky jsou plně v souladu s naším hlavním cílem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.

„V roce 2021 pocházelo již 78 % energie vyrobené v našich konsolidovaných provozech z bezuhlíkových nebo nízkouhlíkových zdrojů. Do nových nízkoemisních zdrojů chceme investovat zhruba 1,4 miliardy eur a po dokončení budou mít nové elektrárny celkový instalovaný výkon 2 600 MW. Zároveň jsme si plně vědomi nových výzev v oblasti bezpečnosti dodávek, a proto budou naše dekarbonizační snahy a ambice řízeny tak, aby neohrozily tuto prvořadou prioritu provozovatelů energetických soustav,“ dodal Daniel Křetínský.

EPH zůstává stabilním a odolným partnerem i v náročných časech

K transformaci aktivit skupiny nedochází na úkor bezpečnosti dodávek energie a cenové dostupnosti pro zákazníky. Turbulentní vývoj na energetickém trhu v posledním čtvrtletí roku 2021 ukázal, že operace skupiny EPH patří ke klíčové energetické infrastruktuře v Evropě a jejich spolehlivost je rozhodujícím faktorem pro fungování celé soustavy dodávek elektřiny v západní a střední Evropě. Naším hlavním posláním je zůstat stabilním partnerem pro domácnosti, podniky, samosprávy a vlády i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Události, které se v prvních měsících roku 2022 odehrály nedaleko našich hranic, již zastínily všechny výzvy minulého roku. Stojíme za ukrajinským lidem. Skupina využije své finanční prostředky a nabídne pomocnou ruku těm, kteří prchají z válečné zóny, prostřednictvím Nadace EP Corporate Group v České republice a Nadace EPH ve Slovenské republice. Čas ukáže, jaká další podpora bude zapotřebí, a my jsme připraveni pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.

Více informací najdete zde: https://www.epholding.cz/vyrocni-zpravy/