EPH oznamuje své auditované konsolidované výsledky k 31. 12. 2012 podle IFRS

5. 6. 2013

Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“) zvýšil během roku 2012 objem svých aktiv o více než 30 miliard korun na 79,9 miliardy Kč.

Tržby EPH, především z prodejů elektřiny, uhlí, tepla a zemního plynu dosáhly 35,75 mld. Kč. Zisk před zdaněním činí 10,135 mld. Kč.

Hlavní finanční ukazatele EPH (v miliónech Kč, dle IFRS)

 

 

2012

2011

Aktiva

79 907

49 010

Tržby

35 750

25 412

Zisk před zdaněním

10 135

4 469

 

Tyto údaje nezahrnují vliv společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), ve kterém získal EPH podíl 49% v lednu 2013.