Prohlášení k řízení Evropské komise (číslo 2)

24. 11. 2009

S přihlédnutím k dosavadnímu průběhu šetření, které probíhá v prostorách ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU a vzhledem k předaným podkladům se domníváme, že Evropská komise zahájila řízení na základě naprosto nepravdivých informací, které Evropské komisi podle všeho poskytla skupina Czech Coal.

Vedení ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGu nyní podniká veškeré úsilí k tomu, aby Evropské komisi poskytlo relevantní informace o situaci na českém energetickém trhu.