EP Power Europe navyšuje podíl v elektrárně Schkopau

21. 2. 2020

Společnost EP Power Europe, a.s. (EPPE) podepsala prostřednictvím své dceřiné společnosti Saale Energie GmbH se společností Uniper dohodu o odkupu přibližně 58% podílu v hnědouhelné elektrárně Schkopau. Saale Energie již drží v elektrárně Schkopau podíl ve výši přibližně 42 % a zbytek podílu Uniperu – a tím i celou elektrárnu – převezme s účinností od října 2021. EPPE je 100% dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).

Hnědouhelná elektrárna Schkopau leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a disponuje čistým instalovaným výkonem přibližně 900 MWe. Je důležitým zdrojem, který pomáhá zajistit bezpečnost a stabilitu dodávek energie do oblasti centrálního Německa. Elektrárna dodává elektřinu nejen veřejnému sektoru, ale zásobuje i sousední průmyslovo-chemický park a také železničního dopravce Deutsche Bahn. Společnost EPPE je zároveň vlastníkem těžební společnosti MIBRAG provozující povrchový důl Profen, a tak se přímo propojuje těžba uhlí s výrobou elektřiny a zajišťují se stabilní a spolehlivé dodávky energie. Tímto skupina zároveň dlouhodobě garantuje zachování pracovních míst ve středním Německu.

„Zavázali jsme se plnit roli spolehlivého zaměstnavatele s cílem nabídnout perspektivu 150 vysoce kvalifikovaným zaměstnancům a zajistit jim ve spolupráci s Uniperem bezproblémový přechod k naší společnosti. Zároveň přebíráme odpovědnost za zajištění dodávek elektřiny a vodní páry do přilehlé průmyslové oblasti, stejně jako dodávek trakční energie železničnímu dopravci Deutsche Bahn,“ uvedl generální ředitel EPPE Jan Špringl.

Dokončení transakce podléhá schválení německým federálním antimonopolním úřadem.