EPIF dokončila prodej Pražské teplárenské

3. 11. 2020

EP Infrastructure, a.s. (EPIF) oznamuje, že byly splněny všechny požadavky spojené s prodejem společnosti Pražská teplárenská, a.s., jejích dceřiných společností a PT Transit, a.s. skupině Veolia. K dnešnímu dni byla transakce vypořádána a kontrola nad těmito společnostmi tak přechází na nového vlastníka.

Více informací o této transakci naleznete zde: https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/ep-infrastructure-prodava-prazskou-teplarenskou-skupine-veolia/