Reakce EPH na nepravdivá tvrzení ukrajinské agentury NACP

23. 3. 2023

Tvrzení ukrajinské agentury je pro nás velmi nepříjemným překvapením. Je nepravdivé, neférové a urážející.

Společnosti, které EPH ovládá, v Rusku nepůsobí a nemají žádné vazby na ruskou ekonomiku. Právě naopak, EPH je jeden z mála významných spotřebitelů plynu v regionu (objem spotřeby EPH převyšuje celkovou spotřebu České republiky), který žádné přímé nákupy plynu od ruského dodavatele nerealizuje a nerealizoval.

Obvinění z napojení na ruskou ekonomiku prostřednictvím podílu ve společnosti Eustream je doslova absurdní. Společnost Eustream, ve které má skupina EPH manažerskou kontrolu, provozuje tranzitní plynovod výhradně na území Slovenska. Eustream tedy žádný ruský plyn nekupuje, ale je pouze přepravcem plynu přes území Slovenska. V této roli Eustream navazuje na ukrajinský tranzitní plynovod a veškerý ruský plyn, který Eustream přepravuje na základě objednávek zákazníků z členských států EU, přichází do jeho systému výlučně přes Ukrajinu, která realizuje z tranzitních poplatků významné příjmy.

Eustream je také první evropskou společností, která Ukrajině poskytla pevnou přepravní kapacitu, která byla zprovozněna v roce 2014 a poprvé umožnila Ukrajině pokrývat své importní potřeby nikoli Ruska, ale z EU.

Jinými slovy, aktivity Eustreamu probíhají v přímé spolupráci s Ukrajinou a v jejím zájmu. 

Tvrzení, že EPH skrz svůj podíl v Eustreamu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu navýšilo zisky, je stejně tak nepravdivé: zahájením ruské agrese významně klesl objem přepravovaného plynu a zisk Eustreamu klesly na zlomek původních hodnot. Celkový zisk EPH jako skupiny za rok 2022 sice výrazně rostl, ale stalo se tak díky segmentu výroby elektřiny, který žádné vazby na ruský plyn nemá.

Zásadně také odmítáme obvinění spojená s přítomností společnosti METRO AG na ruském trhu. Akcie společnosti METRO AG jsou kotovány na německé burze a pro firmu platí přísná pravidla Corporate Governance, která jasně určují, že rozhodnutí tohoto typu jsou věcí managementu firmy a nepřísluší akcionáři. V managementu firmy, který rozhodl o neukončení činnosti v Rusku, naše skupina nemá žádné zástupce.

Skupina EPH opakovaně odsoudila ruskou agresi na Ukrajině. Dále upřesňujeme, že prostřednictvím české Nadace EP Corporate Group, slovenské Nadácie EPH a jednotlivých dceřiných firem, vydala skupina více než 50 milionů korun na pomoc ukrajinským uprchlíkům a na dodávky humanitární pomoci na Ukrajinu.

Ze všech výše uvedených důvodů pro nás tvrzení ukrajinské agentury představuje velké zklamání a vyslovujeme nad ním rozčarování.