EPH vstupuje na nizozemský trh akvizicí dvou plynových elektráren

25. 1. 2023

Společnost EPH dnes prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Netherlands uzavřela akvizici elektrárny Sloe s instalovaným výkonem 870 MW od společnosti ZEH N.V. a francouzské energetické společnosti EDF S.A. Kromě toho dne 5. ledna 2023 získala společnost EP Netherlands elektrárnu Rijnmond s instalovaným výkonem 800 MW. Současně s portfoliem elektráren získala EP Netherlands také PZEM Energy Company B.V. od ZEH N.V., která zahrnuje plynovod ZBL (55 km dlouhý plynovod zásobující elektrárnu Sloe), trading a B2B dodávky elektřiny a plynu. S celkovým instalovaným výkonem 1 670 MW se EPH stává relevantním hráčem na nizozemském energetickém trhu s přibližně 7,5% podílem na celkové konvenční instalované kapacitě, což zajistí stabilní dodávky energie v probíhající komplexní transformaci energetického odvětví.

Peter Černák, člen představenstva EP Power Europe, společnosti tvořící jeden z pilířů EPH, při vstupu na tento nový trh uvádí: „Jsme rádi, že můžeme vstoupit na dynamický nizozemský energetický trh a získat tyto elektrárny a PZEM jako pevný základní kámen pro naši dlouhodobou přítomnost v Nizozemsku. Neustále zkoumáme příležitosti k podpoře stabilních dodávek energie a energetické transformace.“

Filip Biznár, nový finanční ředitel EP Netherlands: „Jsme rádi, že rozšiřujeme naši přítomnost v Nizozemsku a především chceme poděkovat bývalým akcionářům PZEM za důvěru a spolupráci. Výroba elektřiny z těchto nízkoemisních plynových elektráren bude při energetické transformaci za všech okolností nezbytná pro zajištění bezpečnosti dodávek. Těšíme se na posílení naší pozice v Nizozemsku a budeme spolehlivým partnerem pro naše nizozemské zaměstnance, sousedy a všechny zainteresované strany na energetickém trhu.“

EPH (Energetický a průmyslový holding, a.s.) je energetická společnost z České republiky, která se skládá ze dvou klíčových pilířů: EP Infrastructure a EP Power Europe. Skupina EPH se postupně rozrůstá o nové akvizice a nyní je, měřeno podle instalovaného výkonu, jednou z 10 největších evropských energetických společností. V rámci svého vyváženého portfolia elektráren na zemní plyn, vodu, jádro, uhlí, slunce, vítr a biomasu kontroluje skupina EPH celkový instalovaný výkon 14 GWe. Skupina působí na devíti evropských trzích – v Německu, na Slovensku, v Itálii, Švýcarsku, Velké Británii, Irské republice, České republice, Francii a nyní v Nizozemsku.

V případě dotazů kontaktujte oddělení pro vztahy s investory na adrese info@epholding.cz.