Na cestě k dekarbonizaci: EPH zajišťuje stabilitu dodávek a zaměřuje se na využití vodíku

4. 7. 2023

Dovolujeme si Vám představit naši osmou zprávu o udržitelnosti, v níž se ohlížíme za velmi náročnou a neustále se měnící situací roku 2022. Skupina EPH musela podobně jako další energetické společnosti zareagovat na bezprecedentní potřebu zajistit dodávky energií a stabilitu sítě. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dosáhnout obou těchto cílů. Navzdory krátkodobým výzvám, které pro energetickou bezpečnost v Evropě představuje vojenská invaze na Ukrajinu, však věříme, že vývoj energetického systému bude i v budoucnu sledovat dlouhodobé záměry EU v oblasti dekarbonizace. Jsme přesvědčeni, že musíme nadále prosazovat náš cíl snížit do roku 2030 naši uhlíkovou stopu o 60 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Významně jsme investovali do několika vysoce moderních elektráren s flexibilním provozem a připraveností na spalování vodíku. K důležitým projektům patří plynová elektrárna v severoirském Kilrootu o výkonu téměř 700 MW a dvě plynové elektrárny v italském Tavazzanu a Ostiglii o výkonu 800 MW, respektive 880 MW. Spolu s dalšími chystanými investicemi do výstavby nových plynových elektráren ve Spojeném království a Irsku plánujeme vynaložit přibližně 2,3 mld. EUR a doplnit tak naše stávající portfolio bezemisních či nízkoemisních zdrojů flexibilními nízkoemisními projekty s celkovým instalovaným výkonem 4,4 GW, které budou klíčové pro energetickou transformaci v Evropě,“ uvedl Daniel Křetínský, CEO a předseda představenstva společnosti EPH.

Vedle výrobních zdrojů přispěla k bezpečnosti dodávek v Evropě významnou měrou i naše plynová infrastruktura. Zejména zásobníky plynu se skladovací kapacitou více než 64 TWh pomohly zmírnit riziko narušení dodávek. Společnost EPH si je vědoma toho, že úloha zemního plynu je s ohledem na cíle EU v oblasti dekarbonizace pouze dočasná a že je nutné jej postupně nahradit obnovitelnými plyny jako biometan či vodík. Jsme přesvědčeni, že vodík bude hrát na evropském trhu s energiemi důležitou roli při zajišťování stability energetického systému v bezemisní budoucnosti. Společnost EPH chce být lídrem v oblasti přechodu na vodík, protože její infrastruktura má optimální předpoklady pro zajišťování přepravy, skladování a distribuce vodíku a dalších alternativních plynů. V roce 2022 činil podíl nízkoemisních či bezemisních aktivit na celkových tržbách skupiny 91 %.

V zájmu urychlení energetické transformace budou hnědouhelné provozy v Německu převedeny do nově založené sesterské společnosti EP Energy Transition. Tato společnost bude mít jasně definovanou transformační strategii a plánuje investice ve výši zhruba 10 miliard EUR do rozvoje obnovitelné energie, bateriových úložišť a vysoce účinných elektráren připravených na spalování vodíku. EPH se tak do roku 2025 zbaví téměř všech svých uhelných aktiv a do roku 2030 zcela upustí od výroby energie z uhlí.

Gary Mazzotti, ředitel pro oblast ESG ve společnostech EP Infrastructure a EP Power Europe, vysvětluje: „Transformace energetiky se neobejde bez robustní plynové infrastruktury, která bude zajišťovat stabilitu sítě a dodávek. Jsme si vědomi i sociálních aspektů energetické transformace a nadále se snažíme poskytovat našim zaměstnancům bezpečné a stabilní prostředí. Chápeme naši odpovědnost vůči komunitám, v nichž působíme, a usilujeme o zachování co nejvíce pracovních míst.”

Důkladné řízení rizik ESG a zavádění vhodných politik, programů a iniciativ se odrazilo v silném ratingu rizik ESG na úrovni 21,3, který společnost EPH získala v prosinci 2022 od agentury Morningstar Sustainalytics. Tento výsledek představuje zlepšení (čím nižší skóre, tím lépe) oproti ratingu 22,0 dosaženému v předchozím hodnocení a potvrzuje tak její pozici v kategorii středního rizika. EPH obsadila 17. místo mezi více než 80 společnostmi v sektoru Multi-utilities.

Plné znění Zprávy o udržitelnosti společnosti EPH s řadou zajímavých případových studií najdete zde.