ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING prodává své masny společnosti AGROFERT HOLDING

11. 5. 2010

Českomoravský uzenářský holding (ČMUH) a AGROFERT HOLDING podepsaly v minulých dnech smlouvu o prodeji firem KRAHULÍK – Masozávod Krahulčí a KMOTR – Masna Kroměříž společnosti AGROFERT HOLDING. Masozpracující podniky KRAHULÍK a KMOTR jsou dceřinými společnostmi ČMUH, který je součástí skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING.

 

Vypořádání transakce je podmíněno souhlasem příslušných antimonopolních orgánů. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena nebude zveřejněna.
Investice v masozpracujícím průmyslu byla pro ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING aktivitou mimo hlavní strategické změření, kterým je energetika. Divestice masozpracujících podniků je tak v souladu se strategií ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU. Zmiňované masozpracovatelské firmy prošly v uplynulých letech úspěšnou restrukturalizací, jejich činnost byla zefektivněna na cílovou úroveň a podařilo se jim zaujmout přední místo na trhu. Jejich růstový potenciál tak byl v rámci stávající skupiny masných firem naplněn.
„Pro naplnění našich růstových cílů by bylo nutné uskutečnit nové akvizice, alternativou pak bylo opuštění tohoto oboru. Rozhodli jsme se pro tuto druhou možnost, a to zejména vzhledem k zájmu Agrofertu, kterého považujeme za optimálního partnera pro zajištění dalšího rozvoje našich masozpracujících podniků,“ prohlásil Daniel Křetínský, předseda představenstva a ředitel ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉ HOLDINGU.
„Předáváme  Agrofertu moderní a stabilizované firmy, které se nacházejí ve velmi dobré ekonomické kondici. Jsme přesvědčeni o tom, že v rámci silného zemědělsko-potravinářského holdingu bude jejich rozvoj dále pokračovat,“ prohlásil Petr Hájek, předseda představenstva ČMUH.
Skupina AGROFERT v segmentu masozpracujícího průmyslu již v současné době vlastní podnik KOSTELECKÉ UZENINY, do kterého na přelomu roku zfúzovala společnost MASO PLANÁ. Akvizice firem KRAHULÍK a KMOTR tak pro AGROFERT bude znamenat posílení pozice v tomto tržním segmentu. Kumulativní obrat společností KOSTELECKÉ UZENINY, KRAHULÍK a KMOTR dosahuje přibližně 7,8 miliardy Kč a tyto společnosti zaměstnávají dohromady téměř 2,500 pracovníků.
„Koupě společností KRAHULÍK a KMOTR je dalším krokem v naší rozvojové koncepci zaměřené na významné tradiční značky českého potravinářského průmyslu,“ uvedl  Libor Němeček, ředitel divize fúzí, akvizic a korporátního financování skupiny Agrofert.
I po změně vlastníka zůstanou zachovány jak obě značky, tedy KRAHULÍK a KMOTR, tak i výroba v těchto podnicích. Změna vlastníka podniků KRAHULÍK – Masozávod Krahulčí a KMOTR  – Masna Kroměříž nebude mít žádné dopady na obchodní vztahy se zákazníky; všechny dosavadní závazky těchto podniků vůči odběratelům zůstávají v platnosti.