EPH úspěšně umístila střednědobé dluhopisy v hodnotě 2 miliard korun českých

19. 8. 2022

Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) emitovala prostřednictvím své dceřiné společnosti EPH Financing CZ, a.s. pětileté dluhopisy se jmenovitou hodnotou každého dluhopisu ve výši 10.000 korun českých v celkové hodnotě 2 miliardy korun s pevným úrokovým výnosem 8 % p.a.

K umístění emise udělila společnost EPH Financing CZ, a.s. mandát konsorciu bank Česká spořitelna, a.s., Komerční banka a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Česká spořitelna, a.s. vystupovala jako koordinátor emise. EPH Financing CZ, a.s. začala nabízet dluhopisy koncem června 2022. Dle emisních podmínek má společnost EPH Financing CZ, a.s. možnost navýšit emisi dluhopisů o další půl miliardy korun českých.

„Navzdory přetrvávající nejistotě a vysoké volatilitě na trzích spojené s rostoucí mírou inflace jsme potěšeni silným zájmem ze strany investorů, kteří oceňují finanční sílu, dostatečnou diverzifikaci a stabilitu skupiny EPH.“, uvedl finanční ředitel a člen představenstva EPH Pavel Horský.